Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łomża

Wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów podmiotów będących członkami stowarzyszenia, w szczególności poprzez: inicjowanie, propagowanie i realizację wspólnych przedsięwzięć służących rozwojowi współpracy samorządów, jest celem Związku Samorządów Polskich. W łomżyńskim Ratuszu odbyło się spotkanie mające na celu popularyzację ZSP w rejonie województwa podlaskiego. Członkiem Zarządu tego Związku jest prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.

Miasto Łomża należy do współzałożycieli Związku Samorządów Polskich. Jego powstanie zainicjowano w 2016 roku, a oficjalnie został on powołany w sierpniu 2017 roku, zrzeszając samorządy gminne, powiatowe i wojewódzkie. – Jest to młode i prężne stowarzyszenie, w którym warto być. My jako samorząd Łomży nie żałujemy, że do niego przystąpiliśmy i aktywnie w nim działamy. Dzięki temu możemy zdobywać nowe informacje na temat wsparcia podejmowanych przez nas działań oraz aktywnie uczestniczyć w różnego rodzaju gremiach, forach czy konferencjach – mówił prezydent Mariusz Chrzanowski podkreślając, że przynależność do ZSP daje także możliwość przedkładania stronie rządowej swoich pomysłów, postulatów i konstruktywnego dyskutowania nad nimi.

Inicjatywa spotkania w Łomży wyszła od samorządowców województwa podlaskiego wstępnie zainteresowanych przystąpieniem do Związku Samorządów Polskich. - Jako stowarzyszenie staramy się teraz negocjować z rządem środki finansowe dla samorządów, nie tylko w ramach Funduszu Odbudowy, ale też innych programów. Ponieważ środków będzie dużo, to warto byłoby, aby samorządy zwarły szeregi i wspólnie z rządem negocjowały i wspierały rozwój lokalny – mówił Adam Cieszkowski, prezes ZSP i burmistrz Halinowa. Podkreślał, że obecnie głównym celem Związku jest nie tylko negocjowanie z rządem podziału środków finansowych, ale także wszelkie kwestie legislacyjne w ramach np. gospodarki odpadami, ochrony zdrowia czy oświaty. - Tych spraw jest dużo i zależy nam, aby te przepisy były zmieniane z korzyścią dla samorządów – mówił Adam Cieszkowski, zachęcając samorządowców do dołączania do Związku Samorządów Polskich.

Do wstępowania w szeregi ZSP zachęcał także wicemarszałek Marek Olbryś. – Razem jest łatwiej i bezpieczniej osiągać zamierzone cele. Jeżeli nie będziemy mieli jako samorządy wsparcia w parlamencie i rządzie, to będzie się nam słabo rządziło. Dlatego szalenie istotne jest to, byśmy wspólnie artykułowali nasze potrzeby – podkreślał Marek Olbryś dodając, że województwo podlaskie przystąpiło do tej organizacji w kwietniu br. decyzją Sejmiku Województwa Podlaskiego.

Do Związku Samorządów Polskich należy obecnie około 150 samorządów z całego kraju.