Dobre i sprawdzone substancje czynne

Skuteczność biologiczna środków ochrony roślin zależy w dużej mierze od zawartej w nich substancji czynnej. Są one sklasyfikowane w grupy w zależności od mechanizmu działania, które określają, jak substancje czynne wpływają na procesy życiowe grzybów. Jedną takich grup są tzw. triazole, które zaliczane są do grupy 3 wg. FRAC, wcześniej opisywanej jako G1. Substancje czynne z tej grupy są często wykorzystywane w praktyce rolniczej do ochrony upraw.

Czym są triazole?

Określenie "triazole" to powszechnie stosowana nazwa opisująca grupę 3 wg. FRAC, należy do niej kilka substancji czynnych, których nazwy zwykle kończą się na -ol. Mechanizm działania tej grupy substancji czynnych polega na hamowaniu syntezy steroli. Są to niezbędne związki do prawidłowego wzrostu i rozwoju grzybów. Do najczęściej stosowanych w rolnictwie substancji czynnych z tej grupy można zaliczyć:

 • propikonazol (np. Praktis)
 • tritikonazol (np. Premis 25 FS)
 • difenokonazol (np. Tores 250 EC)
 • tebukonazol (np. Syrius 250 EW)
 • metkonazol (np. Caramba 60 SL)
 • mefentriflukonazol (np. Belanty)

Na uwagę zasługuje ostatnia pozycja z powyższej listy, jest to najnowsza substancja czynna z tej grupy. Obecnie jest ona rozwijana, czyli wprowadzane są kolejne produkty do stosowania w najważniejszych uprawach polowych.

Lista ta była dużo dłuższa, jednak decyzją Parlamentu Europejskiego, z użycia zostały wycofane środki ochrony rośli zawierające poniższe substancje czynne:

 • epoksykonazol
 • flutriafol
 • propikonazol

Jak działają triazole w roślinie?

Substancje czynne z grupy triazoli mają bardzo pożądane w przypadku zabiegów fungicydowych działanie systemiczne. Oznacza to, że fungicyd po wniknięciu do rośliny ulega w niej przemieszczeniu. Pozwala to na zabezpieczenie całej roślinie, nie tylko w miejscu wnikania. Jest to szczególne przydatne podczas intensywnego wzrostu uprawy, ponieważ chroni również nowe przyrosty.

Jak działają substancje na grzyby?

Fungicydy zawierające związki biologiczne czynne z tej grupy są chętnie włączane do programów ochrony w formie gotowego produkty lub też jako składnik mieszanin opryskowych. Dużą popularność zawdzięczają wszechstronnemu i wielokierunkowemu działaniu. Na choroby większość substancji działa:

 • zapobiegawczo — zabezpiecza roślinę przed infekcją grzybami chorobotwórczymi
 • interwencyjnie — eliminuje chorobą na początkowym etapie rozwoju
 • wyniszczająco — zwalcza nawet zaawansowane stadia rozwoju grzybów w przypadku postępującej choroby

Jedna grupa różne właściwości

Pomimo tego, że substancje czynne w ten sam sposób oddziałują na procesy fizjologiczne grzybów, powodując ich zamieranie, mają również charakterystyczne właściwości:

 • difenkonazol- bardzo dobre działanie interwencyjne, nawet do 120 godzin po infekcji, nie wykazuje działania na pokrój roślin
 • metkonazol- ma wybitne właściwości regulacyjne, jest często wykorzystywana jesienią i wiosną w rzepaku ozimym
 • tebukonazol- dobre działanie regulujące, w praktyce rolniczej jest często elementem mieszaniny opryskowej stosowanej w rzepaku do "skracania"

Najlepsze produkty w jednym sklepie dla rolnika

Substancje czynne z grupy triazoli są ważnym elementem technologii prowadzenia łanu, rekomendowanymi przez ekspertów z firmy Osadkowski. Wykorzystywane są pojedyncze produktu, które zalecane są do przygotowania mieszanin opryskowych o wyróżniającej funkcjonalności np. Sierra 60 SL (metkonazol) + Syrius 250 EW (tebukoazol) w rzepaku ozimym na pierwszy zabieg fugicydowy — doskonale reguluje pokrój i zwalcza choroby.

W rzepaku ozimym zalecany jest też zabieg mieszaniną formulacyjną metkonazolu i boskalidu dostępną w produkcie handlowym Primasol. Termin jego aplikacji przypada na okres okołokwitnieniowy.

Produkty zawierające metkonazol (Sierra 60 SL, Caramba 60 SL, Plexeo) są też ważnym elementem programów ochrony zbóż przed chorobami. Najczęściej są wykorzystywane do zabiegu T2 i T3. Zwłaszcza w zabiegu T3 włączenie do zabiegu fungicydowego tej substancji czynnej, pozwala na skuteczną eliminację wielu szczepów powodujących groźną fuzariozę kłosów.