Władze powiatu łomżyńskiego uczciły rocznice tragicznych wydarzeń narodowych
W sercu naszej wspólnoty, na łomżyńskiej Dolinie Pamięci, odbyły się uroczystości upamiętniające tragiczne wydarzenia naszej historii. Wśród nich Zbrodnia Katyńska, masowe wywózki na Sybir oraz 13. rocznica Katastrofy Smoleńskiej. Mieszkańcy wraz z przedstawicielami władz oddali hołd ofiarom tych dramatycznych wydarzeń, przypominając sobie o ich bohaterstwie i niezłomności.
  1. Uroczystości rozpoczęły się Apelem Pamięci i odśpiewaniem Hymnu Państwowego.
  2. W Dolinie Pamięci wspominano ofiary Zbrodni Katyńskiej oraz katastrofy w Smoleńsku.
  3. Starosta Lech Marek Szabłowski i Wicestarosta Maria Dziekońska złożyli kwiaty na znak pamięci.
  4. Władze, mieszkańcy i goście uczestniczyli także w Mszy Świętej oraz ceremonii przed tablicą upamiętniającą wywózki na Sybir.

W tych doniosłych uroczystościach wzięli udział nie tylko mieszkańcy, ale również ważne osobistości naszego regionu. Wśród nich znaleźli się m.in. Prezydent Miasta, Przewodniczący Rady Miejskiej, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego oraz przedstawiciele Sybiraków i Harcerstwa. Razem, ramię w ramię, stanowiliśmy świadectwo głębokiego szacunku i pamięci o tych, którzy odeszli, walcząc o lepszą przyszłość dla nas wszystkich.

Podczas ceremonii przywołano historię bohaterów, którzy zostali brutalnie zamordowani przez ZSRR, a także tych, którzy tragicznie zginęli w katastrofie smoleńskiej. Wśród nich był Prezydent RP Lech Kaczyński wraz z Małżonką i ostatni Prezydent RP na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Przywołanie ich imion i historii nie tylko wypełniło przestrzeń Doliny Pamięci, ale również nasze serca, przypominając o konieczności pielęgnowania pamięci dla przyszłych pokoleń.

Salwa honorowa i złożenie kwiatów pod tablicami upamiętniającymi ofiary tych tragicznych wydarzeń dopełniło uroczystości. To był dzień refleksji i wspomnień, ale również przypomnienie, że pamięć o tych, którzy odeszli, nadal żyje w nas i inspiruje do działania na rzecz pokoju i sprawiedliwości.

Akt uczczenia ofiar Zbrodni Katyńskiej, masowych wywózek na Sybir oraz Katastrofy Smoleńskiej to ważny element naszej lokalnej tradycji. Przypomina on o ciągłej potrzebie pamięci i szacunku dla historii, a także o tym, że prawda historyczna jest fundamentem dla budowania lepszej przyszłości. Niech ten dzień stanie się dla nas wszystkich przypomnieniem o wartościach, które są niezastąpione w kształtowaniu tożsamości naszej społeczności.


Źródło: Powiat Łomżyński