Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łomża

Prezydent popiera sprzeciw mieszkańców wobec planów inwestycyjnych ŁSM
teren, na którym ŁSM planuje budowę jednego z bloków, fot. Piotr Barbachowski
Mieszkańcy osiedla Górka Zawadzka złożyli w Urzędzie Miejskim w Łomży petycję kierowaną do prezesa zarządu Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w której sprzeciwiają się planom budowy trzech nowych bloków w rejonie ulicy Staffa. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy ŁSM złożyła w Urzędzie Miejskim pod koniec ubiegłego roku.

Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa wystąpiła do Urzędu Miejskiego w Łomży o wydanie warunków zabudowy działek o numerach 10481/18 i 10797/18. Na tym terenie, położonym przy ul. Staffa, spółdzielnia planuje budowę trzech budynków mieszkalnych wielolokalowych.

Jak w złożonej petycji argumentuje ponad 250 mieszkańców, sprzeciwiają się oni tej inwestycji, gdyż nieruchomości planowanej zabudowy znajdują się w bliskiej odległości od istniejących bloków. – Teren ten jest obecnie wykorzystywany jako plac zabaw i mini siłownia, z których korzystają dzieci i osoby starsze, a także osoby ze stopniem niepełnosprawności, stanowi strefę rekreacyjną i miejsce odpoczynku dla pobliskich mieszkańców – piszą lokatorzy pobliskich bloków. Ich zdaniem planowana przez ŁSM inwestycja ograniczy lub pozbawi dostępu do światła dziennego mieszkańców sąsiednich bloków, pogorszy warunki życia i bezpieczeństwa, wpłynie na wzrost natężenia ruchu drogowego z negatywnym wpływem na przepustowość ulic na osiedlu i ograniczy ilość miejsc parkingowych, a także zaburzy proporcje powierzchni zieleni na tym osiedlu. Oczekują oni utrzymania publicznej, otwartej przestrzeni, która przyczyni się do poprawy jakości życia i sprawi, że otoczenie będzie przyjazne dla mieszkańców.

Petycję mieszkańców popiera prezydent Mariusz Chrzanowski. – Jestem przeciwnikiem umiejscawiania nowych bloków na terenach zielonych na osiedlach, zważywszy że są możliwości budowy nowych bloków na otwartej i niezagospodarowanej przestrzeni. Apeluję do prezesa o wycofanie się z tego pomysłu, gdyż lokowanie nowych bloków w tym miejscu, o tak gęstej zabudowie, uważam za niezasadne – informuje prezydent Mariusz Chrzanowski.