Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łomża

  • Ważne informacje dla wyborców
W niedzielę 28 czerwca 2020 r. wybieramy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Głosowanie będzie możliwe od godz. 7.00 do 21.00. Głosujemy w lokalach zgodnie z miejscem stałego zamieszkania: wykaz obwodów głosowania wraz z przypisanymi do niego ulicami i siedzibami obwodowych komisji (kliknij). Przypominamy o zmianie siedziby komisji nr 18 – mieszkańcy ulicy Bolesława Prusa wyjątkowo w tych wyborach głosują w Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Władysława Reymonta 9 (w Przedszkolu Publicznym nr 9 przy ul. Bolesława Prusa 11A prowadzony jest remont uniemożliwiający przeprowadzenie w nim głosowania).

Aby nasz głos był ważny, głosować możemy tylko na 1 kandydata stawiając znak X w kratce obok jego nazwiska. Przypominamy o konieczności zabrania ze sobą dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość
Zwracamy uwagę na obowiązek przestrzegania przez wyborców zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym:
- w lokalu wyborczym może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 1 wyborca na 4 m2,
- pozostali wyborcy oczekują w kolejce przed wejściem do lokalu z zachowaniem odstępu 1,5 m,
- przy wejściu należy zdezynfekować ręce,
- wyborcy mają obowiązek założenia własnej maseczki lub zastosowania innej osłony ust i nosa
- zalecamy korzystanie z własnego długopisu.

(Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym – Dz. U. poz. 1046)