Miliony dla Łomży z Funduszu Dróg Samorządowych
Ulica Woziwodzka doczeka się rozbudowy
Miasto Łomża otrzyma ponad 20 mln zł dofinansowania na realizację 9 zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Ponadto 3 ulice zostały umieszczone na liście rezerwowej. Całkowita wartość projektów wyniosła ponad 50 mln zł na drogi miejskie o długości ponad 7 tys. metrów.

- Zgłosiliśmy do Funduszu Dróg Samorządowych wniosek o dofinansowanie 12 ulic. W ostatnich latach udało nam się zrealizować rekordową ilość dróg i ulic, w tym te osiedlowe. Myślę, że w przeciągu kilku najbliższych lat ta infrastruktura drogowa będzie u nas na bardzo wysokim poziomie – mówi prezydent Mariusz Chrzanowski. Warto dodać, że Łomża znalazła się na 8. miejscu wśród miast na prawach powiatu w rankingu Pismo Samorządu Terytorialnego "Wspólnota", jeżeli chodzi o wykorzystanie środków na inwestycje drogowe z wykorzystaniem środków zewnętrznych. Oficjalne wręczenie statuetek odbędzie się 2 października podczas Gali Inwestorów Samorządowych.

Listy zadań rekomendowanych przez Wojewodę Podlaskiego do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych zostały zatwierdzone prze Prezesa Rady Ministrów. Miasto Łomża złożyło wnioski na 12 zadań w zakresie dróg lokalnych, z których 9 niżej wymienionych zostało rozpatrzonych pozytywnie i uzyskało dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych:

• Rozbudowa ulicy Woziwodzkiej oraz przebudowa Placu Zielonego i ulicy Zielonej - wartość całkowita: 6.820.454,00 zł, dofinansowanie: 2.847.572,00 zł, realizacja: sierpień 2019 r. – grudzień 2020 r.;
• Budowa ulicy Szmaragdowej - wartość całkowita: 2.136.470,00 zł, dofinansowanie: 995.210,00 zł, realizacja: styczeń - czerwiec 2019 r.;
• Przebudowa sięgacza 1 ulicy Nowogrodzkiej i ulicy Łukasińskiego - wartość całkowita: 2.415.601,00 zł, dofinansowanie: 1.181.051,00 zł, realizacja: sierpień – grudzień 2019 r.;
• Rozbudowa ulicy Dmowskiego - wartość całkowita: 2.526.190,00 zł, dofinansowanie: 1.208.072,00 zł, realizacja: sierpień 2019 r.- grudzień 2020 r.;
• Przebudowa ulicy Partyzantów - wartość całkowita: 4.955.364,00 zł, dofinansowanie: 2.444.811,50 zł, realizacja: sierpień 2019 r. - grudzień 2020 r.;
• Przebudowa ulicy Dwornej oraz rozbudowa ulicy Giełczyńskiej - wartość całkowita: 11.940.212,00 zł, dofinansowanie: 5.402.980,50 zł, realizacja: sierpień 2019 r. - grudzień 2020 r.;
• Budowa ulic: Kazimierza Wielkiego, Stefana Batorego, Władysława Jagiełły, Królowej Jadwigi - wartość całkowita: 6.168.594,00 zł, dofinansowanie: 2.696.672,50 zł, realizacja: marzec – grudzień 2019 r.;
• Przebudowa ulicy Rządowej - wartość całkowita: 3.206.873,00 zł, dofinansowanie: 1406.992,50 zł, realizacja: sierpień 2019 r . - grudzień 2020 r.;
• Przebudowa ulicy 3-Maja i rozbudowa ulicy Wiejskiej - wartość całkowita: 5.075.652,00 zł, dofinansowanie: 2.352.060,00 zł, realizacja: sierpień 2019 r. -grudzień 2020 r.

Na liście rezerwowej Funduszu Dróg Samorządowych znalazła się jeszcze przebudowa ulicy Małachowskiego oraz budowa jednego sięgacza na ulicy Poligonowej i drugiego od ulic Poznańskiej do Ciepłej. Otrzymają one dofinansowanie pod warunkiem wystąpienia oszczędności w wysokości pozwalającej na ich sfinansowanie.

tekst i fot: Łukasz Chełchowski