Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łomża

W ramach środków finansowych zaplanowanych w budżecie Miasta Łomży na 2021 rok prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski ogłosił otwarte konkursy ofert w zakresie sportu. Do rozdysponowania została przeznaczona kwota 1 mln 180 tys. zł. Kluby sportowe zainteresowane dofinansowaniem, powinny złożyć swoje oferty w nieprzekraczalnym terminie do 21 stycznia 2021 roku.

Środki zostały przewidziane na realizację następujących zadań:
1. „Realizacja systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej(kliknij).
2. „Programy szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz udział w systemie sportu młodzieżowego(kliknij).
3. „Przygotowania do udziału i udział klubów sportowych we współzawodnictwie sportowym seniorów(kliknij).
4. „Organizacja na terenie miasta otwartych zawodów sportowych i sportowo-rekreacyjnych(kliknij).
Maksymalna wysokość środków publicznych na realizację zadań to odpowiednio 50.000, 610.000, 420.000 i 100.000 złotych.

Kluby sportowe zainteresowane dofinansowaniem, powinny złożyć swoje oferty w nieprzekraczalnym terminie do 21 stycznia 2021 roku, za pomocą platformy www.witkac.pl. Do Punktu Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, w terminie 3 dni należy złożyć (wygenerowane automatycznie po prawidłowym zgłoszeniu oferty) potwierdzenie złożenia oferty, podpisane przez osoby uprawnione, w sposób umożliwiający identyfikację imienia i nazwiska osoby podpisującej. W przypadku przesyłki listowej decyduje data stempla pocztowego.


tekst: Sylwia Marciniak