Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łomża

W Technikum przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 oraz w Liceum przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 powstaną dwa oddziały przygotowania wojskowego. O uzyskanie zezwolenia na prowadzenie takich oddziałów w łomżyńskich placówkach oświatowych już od kwietnia ubiegał się Prezydent Miasta wraz z ich dyrektorami. Pod koniec lipca oba złożone wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane przez Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.

W oddziałach realizowane będzie szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego w formie obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Program realizowany będzie przez szkołę w części teoretycznej oraz przez patronacką jednostkę wojskową w części praktycznej. Szkolenie kończy się 50-godzinnym obozem szkoleniowym, przeprowadzanym na początku ostatniego roku nauki.
Korzyści z ukończenia klasy przygotowania wojskowego:
• odbycie skróconej służby przygotowawczej dla ochotników, kończącej się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy;
• preferencje w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej;
• przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach - dodatkowe punkty rankingowe w czasie rozmów kwalifikacyjnych;
• stałe konsultacje przedstawicieli wojskowych komend uzupełnień w zakresie przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata;
• zaszczytna służba ojczyźnie;
• stabilna praca;
• szansa rozwoju zawodowego.
- To kolejny element współpracy samorządu z odtwarzanym w naszym mieście wojskiem. Kandydatów chętnych do kształcenia się w tych oddziałach zapraszamy do szkół celem przejścia procedury rekrutacji. Łomżyńska jednostka wojskowa ma zamiar się rozwijać i w związku z tym, w niedalekiej przyszłości, będzie potrzebowała przeszkolonych i wykwalifikowanych pracowników – mówi zastępca prezydenta Andrzej Stypułkowski.