Kolejny czujnik zmierzy jakość powietrza w Łomży
Jolanta Kowalewska - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Łomży, Wojciech Michalak - prezes Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Wojciech Kubicki - właściciel firmy Smog Control Sp z o.o., Mariusz Chrzanowski - prezydent Łomży
  • Kolejny czujnik zmierzy jakość powietrza w Łomżydyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Łomży Jolanta Kowalewska i prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski
Czujnik jakości powietrza zostanie zamontowany na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ulicy Pięknej w Łomży. Tak zadecydowali mieszkańcy w głosowaniu na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego. Czujnik samorządowi naszego miasta bezpłatnie przekazała firma SMOG CONTROL Sp. z o.o.

Cztery czujniki jakości powietrza już wcześniej na swoim terenie zamontowała Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa. - Zamontowaliśmy je na budynkach mieszkalnych przy ul. Senatorskiej 3A, Słowackiego 3, Prusa 23 oraz Kołłątaja 4. Gdy pojawiła się możliwość otrzymania bezpłatnie kolejnego urządzenia, zaproponowałem prezydentowi jego montaż na jednym z miejskich obiektów – informuje Wojciech Michalak, prezes ŁSM.

Aleksandra Kotowoda-Kubicka, prezes zarządu SMOG CONTROL Sp. z o.o. z Gdańska podkreśla, że jej firmie zależy, aby jak najszerzej i jak najgęściej monitorować jakość powietrza w Polsce. - Czujniki te dają mieszkańcom informację o pyłach zawieszonych PM 1, PM 2,5, PM 10 oraz edukację o tym, co to jest smog, jakie są jego zagrożenia, z czym to się wiąże. Korzystając również z istniejących czujników Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska mamy już w kraju ponad 500 lokalizacji – podkreśla Aleksandra Kotowoda-Kubicka.

Dziękując za przekazany sprzęt prezydent Mariusz Chrzanowski przypomniał o działaniach władz miasta podejmowanych na rzecz czystszego powietrza. – W budżecie miasta wygospodarowaliśmy środki na wymianę palenisk domowych na bardziej ekologiczne, modernizujemy także naszą ciepłownię oraz przygotowujemy się na zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji miejskiej. W okresie letnim tworzymy łąki kwietne, które pochłaniają więcej smogu niż klasyczne trawniki – informuje prezydent Mariusz Chrzanowski, dziękując również mieszkańcom za aktywny udział w głosowaniu.

Wyniki głosowania odnośnie miejsca zamontowania czujnika jakości powietrza:
Baza MPK (ul. Spokojna) - 73
Przedszkole Publiczne nr 2 (ul. Polowa) - 70
Przedszkole Publiczne nr 8 (ul. Studencka) - 112
Szkoła Podstawowa nr 2 (ul. Piękna) - 1471
Szkoła Podstawowa nr 5 (ul. Polna) - 1084
Wyniki jakości powietrza, według norm zatwierdzonych przez Światową Organizację Zdrowia, publikowane są na stronie internetowej www.smogcontrol.eu/mapa/smog.html wraz z pomiarem temperatury, ciśnienia i wilgotności powietrza.