Mundurowi z Łomży i Nowogrodu wzięli wczoraj udział w festynie profilaktycznym zorganizowanym przez Zespół Szkól Samorządowych w Nowogrodzie. Już po raz trzeci Honorowy Patronat nad przedsięwzięciem objął Komendant Miejski Policji w Łomży – nadkomisarz Marek Sienkiewicz. Podczas festynu można było obejrzeć policyjny radiowóz czy też przymierzyć strój bojowy. Festyn był też doskonałą okazją do promowania szeroko rozumianego bezpieczeństwa w odniesieniu do Krajowej Mapy Zagrożeń.

Wczoraj do Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie przybyło wielu wspaniałych gości. Wszystko to z okazji zorganizowanego przez szkołę Festynu pod nazwą „Bezpieczeństwo TAK – Uzależnienia NIE”. Festyn, już po raz trzeci, odbył się pod Honorowym Patronatem Komendanta Miejskiego Policji w Łomży. Wśród wielu atrakcji festynu dużym zainteresowaniem cieszyło się stanowisko przygotowane przez policjantów. Poprzez zorganizowanie zawodów mundurowi mieli doskonałą okazję do sprawdzenia wiedzy dzieci z zakresu podstawowych przepisów z ruchu drogowym i ogólnych zasad bezpieczeństwa. Każdy uczestnik spotkania mógł również usiąść za kierownicą policyjnego radiowozu. Funkcjonariusze przypomnieli też o obowiązku noszenia odblasków. Festyn był także doskonałą okazją do zachęcenia zebranych do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa- internetowej aplikacji, która jest nowoczesnym narzędziem Polskiej Policji, dzięki któremu następuje wymiana informacji pomiędzy społeczeństwem i policjantami oraz doskonałym narzędziem wspomagającym funkcjonariuszy w eliminowaniu uciążliwych społecznie zachowań. Uczestnicy festynu dumnie prezentowali zdobytą podczas zajęć lekcyjnych wiedzę na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym i profilaktyki uzależnień, recytowały wiersze i śpiewały piosenki o tym jak ważna jest profilaktyka.