Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łomża

Szereg zajęć w ramach wakacji przygotowała dla najmłodszych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Łomży. Z konsultacji mogą skorzystać też rodzice dzieci.

- Wakacje to bardzo dobry czas na chwilę spokojnego namysłu wspartego profesjonalnym doradztwem nad możliwościami pomocy dziecku w niwelowaniu trudności szkolnych, ale też rozwoju jego kreatywności, spostrzegawczości i otwartości na to co nowe, inne, nieznane – przekazują organizatorzy.

PROGRAM WAKACYJNYCH ZAJĘĆ:
Zajęcia grupowe dla dzieci
- BYSTRZAKI – wakacyjny trening kreatywności
- "Zwinne raczki"
- Odłóż komórkę zagraj w planszówkę
- Wakacyjne zabawy z sylabami dla pierwszaków
- Zajęcia logopedyczne z elementami logorytmiki

Konsultacje dla rodziców
- Typowe i nietypowe zachowania nastolatków
- Konsultacje dla rodziców dzieci z problemami zdrowotnymi i/lub z niepełnosprawnością
- Konsultacje tyflopedagoga – dla rodziców dzieci z wadami wzroku
- Konsultacje logopedyczne i surdopedagogiczne dla rodziców dzieci z wadami słuchu
- Konsultacje dla rodziców dzieci z Zespołem Aspergera i Spektrum Autyzmu
- Konsultacje rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, u których stwierdza się zaburzenia rozwoju psychoruchowego

• Wakacyjne badania i nie tylko
- Diagnoza słuchu i centralnego przetwarzania słuchowego Screeningowym Audiometrem Tonalnym
- Terapia logopedyczna, rehabilitacja słuchu i mowy, terapia z wykorzystaniem metody werbo-tonalnej, terapeutyczny program dla małych dzieci z wada słuchu Sound Foundation for Babies
- KINESIOTAPING W LOGOPEDII czyli "plastrowanie dynamiczne" to metoda terapeutyczna polegająca na oklejaniu wybranych fragmentów ciała plastrami o specjalnej strukturze. W logopedii stosujemy oklejanie na twarz.
- Badania narządów zmysłów - Platformą do badań zmysłów Słyszę, widzę, mówię i z wykorzystaniem Tablic z symbolami Lea
- Badania z wykorzystaniem M-CHAT-R/F dwustopniowego narzędzia przesiewowego stosowanego w celu oceny, czy dane dziecko może być zagrożone zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Przeznaczone jest do regularnych obserwacji dzieci w wieku 16-30 miesięcy.
- Test Uzdolnień Wielorakich, który pozwala na wczesne zidentyfikowanie potencjału dziecka, szerokie ujęcie diagnozowanych zdolności.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie: www.lcre-lomza.webd.pl (zakładka Wakacje w poradni, telefonicznie 86 215 03 18 lub osobiście w sekretariacie poradni przy ul. Polnej 16.