Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łomża

Nauka dla biznesu
Od lewej: dr Mariusz Chrzanowski-prezydent Łomży, Artur Wierzbowski-wójt Gminy Piątnica, dr hab. Dariusz Surowik-rektor PWSIiP w Łomży, Piotr Kłys-wójt Gminy Łomża
Prezydent Łomży, wójtowie gmin Łomża i Piątnica oraz rektor Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży podpisali list intencyjny, w którym deklarują wspólne opracowanie i przyjęcie "Strategii promocji gospodarczej Obszaru Inwestycyjnego Ziemi Łomżyńskiej (OIZŁ)".

Kompleksowa oferta inwestycyjna miasta oraz gmin ma przyciągać do regionu inwestorów. Aby osiągnąć zamierzony cel, samorządy zamierzają wykorzystać naukowy potencjał uczelni, czyli opracować pożądany dla wskazanego obszaru profil inwestycji, kierunki zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz plan promocji OIZŁ.

Podpisany w siedzibie uczelni list intencyjny mówi także o wspólnym pozyskiwaniu funduszy na uzbrojenie terenów inwestycyjnych i przedsięwzięcia infrastrukturalne.

Szczegóły współpracy zostaną ujęte w odrębnych umowach. Obecnie wiadomo, że nad realizacją ambitnych zamierzeń czuwać będzie zespół sterujący, w skład którego weszli decydenci: prezydent Łomży dr Mariusz Chrzanowski, wójt Gminy Łomża Piotr Kłys, wójt Gminy Piątnica Artur Wierzbowski oraz rektor PWSIiP dr hab. Dariusz Surowik.

Źródło: PWSIiP