Uprzejmie informujemy, że 30 czerwca 2022 roku upływa termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w budynkach jednorodzinnych za miesiące: KWIECIEŃ, MAJ, CZERWIEC. Należności prosimy uregulować na indywidualne rachunki bankowe i dziękujemy za terminowe wpłaty.

Bliższych informacji można uzyskać kontaktując się z Oddziałem Podatków Urzędu Miejskiego w Łomży, tel. 86 2156880.