Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łomża

Konkurs kulinarny
Przejdź do fotogalerii
Prezydent Łomży zaprasza do udziału w konkursie kulinarnym "Zasmakuj w Łomży". Aby wziąć w nim udział należy przesłać przepis na tradycyjną potrawę regionalną z Łomży i okolic oraz Kurpi, której wytwarzanie jest praktykowane od pokoleń i trwa również w dzisiejszych czasach. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne. Partnerami konkursu są: Miasto i Gmina Nowogród, Gmina Łomża, Gmina Piątnica, Podlaski Szlak Kulinarny, Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży oraz Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie.

Przesłany przepis kulinarny powinien spełniać następujące warunki:
- być tradycyjny/regionalny (Łomża, Kurpie, okolice Łomży), a tradycja ta powinna być poświadczona, np. zdjęciem przepisu z zeszytu babci, dołączoną do przepisu opowieścią/historią związaną z powstaniem/przekazaniem tego przepisu, opisem czasu, kiedy jedzono potrawę z tego przepisu (np. święta, post, na co dzień itd.);
- być dziedziczony, ale praktykowany również dziś, tj. przekazywany w rodzinie od pokoleń,
- jeśli możliwe jest udokumentowanie przepisu fragmentem dawnej literatury kulinarnej, przepis taki zdobędzie dodatkowe punkty podczas oceny;
- powinien zawierać informację, z jakiego regionu jest opisywana w nim potrawa, jaka jest geneza przepisu;
- do przepisu można dołączyć zdjęcie własnoręcznie przygotowanej potrawy według przesłanego na konkurs przepisu;
- powinien być opatrzony tytułem, charakterystyczną/zwyczajową/unikalną nazwą.

Przesłane przepisy zostaną poddane ocenie jury (I etap) i wybrane do kolejnego etapu (II etap), podczas którego uczestnicy będą prezentowali przygotowane przez siebie potrawy. Każdy z zakwalifikowanych do II etapu zostanie powiadomiony o tym telefonicznie. Komisja konkursowa przyzna nagrody za I miejsce (2000 zł), II miejsce (1000 zł) i III miejsce (500 zł). Wyniki zostaną ogłoszone na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.lomza.pl.

Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie kulinarnym "Zasmakuj w Łomży" jest przesłanie karty zgłoszeniowej wraz z przepisem kulinarnym do dnia 13 sierpnia 2021 r. na adres: Urząd Miejski w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża w kopercie z dopiskiem: KONKURS KULINARNY "ZASMAKUJ W ŁOMŻY" (w przypadku przesyłki listowej decyduje data stempla pocztowego).

Szczegóły dostępne są w regulaminie, który podobnie jak kartę zgłoszeniową i klauzulę informacyjną można pobrać poniżej.

Załączniki

  1. regulamin konkursu
  2. klauzula informacyjna
  3. karta zgłoszeniowa