Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łomża

Drogowcy zamkną skrzyżowanie Łukasińskiego z Pułaskiego
Przejdź do fotogalerii
skrzyżowanie ul. Pułaskiego z ul. Łukasińskiego
Wykonawca przebudowy ul. Kazimierza Pułaskiego poinformował, że w dniach 23 i 24 lipca br. zamknięte zostanie skrzyżowanie tej drogi z ul. Łukasińskiego. Inwestycja jest realizowana z dofinansowaniem Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach prowadzonych prac na ul. Pułaskiego i ul. Strażackiej powstaną nowe nawierzchnie jezdni, ścieżki rowerowe, chodniki, zjazdy na posesje. Wykonany zostanie także kanał deszczowy, technologiczny oraz sieci kablowej linii oświetleniowej.

Dotychczas w 80 proc. zrealizowano kanalizację deszczową i roboty elektryczne oraz krawężniki, obrzeża i oporniki. Prawie w całości usunięto kolizje związane z kanałem sanitarnym. Wykonano już także konstrukcje drogi, zjazdów, ścieżki rowerowej i chodników, bez warstw bitumicznych. Inwestycja powinna zostać zakończona do końca listopada br., a jej koszt wynosi prawie 4 mln zł.