Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łomża

Projekty rewitalizacyjne w Łomży

Łomża to stosunkowo niewielkie, urokliwe miasto położone w województwie podlaskim. Jego historia sięga już IX w. – to właśnie na ten okres datuje się pierwszy znaleziony gród na terenach Łomży. To miejscowość wielokrotnie niszczona na przestrzeni lat – także na długo przed II wojną światową, która całkowicie zahamowała rozwój miasta odrodzonego w XIX w. Jak wygląda Łomża dzisiaj i na jakie projekty rewitalizacyjne zdecydowało się miasto?

Rewitalizacja w Łomży: przyczyny rewitalizacji

Władze miasta zdecydowały się na rewitalizację obszaru, na który składa się pięć osiedli (nr 4, 5, 7, 9, 15), w tym m.in. obszar tworzący centrum miasta. Dlaczego Łomża zdecydowała się na rewitalizację akurat na tych osiedlach? Pierwszym czynnikiem, który miał wpływ na tę decyzję, jest demografia – w tym wypadku ujemna dynamika zmian ludności. Kolejnym były niepokojące zjawiska, jakie występowały na terenie objętym rewitalizacją. Pomoc społeczna na wyznaczonych osiedlach przyznawana była głównie ze względu na ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność oraz długotrwałą chorobę i bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Wartości tych wskaźników były na tych obszarach wyższe niż średnia wartość dla całego miasta. Dodatkowo decyzja została podjęta także ze względu na niższe poczucie bezpieczeństwa mieszkańców obszaru, który miasto zdecydowało się objąć rewitalizacją.

Decyzja władz miasta była motywowana jeszcze jednym ważnym czynnikiem. Blisko 70 proc. zabytków w Łomży jest zlokalizowana właśnie na terenach rewitalizacyjnych – a jak wiadomo, to właśnie zabytki są często wizytówką miasta.

Na jakie działania zdecydowały się władze Łomży?

Władze miasta opracowały plan rewitalizacji, którego koniec jest przewidywany na rok 2023. Tym samym to dobry czas, by szukać mieszkania na sprzedaż w Łomży – większość obszaru została już zrewitalizowana, udało się też wyeliminować część wskazanych wcześniej problemów lub ograniczyć ich skalę. Można wobec tego spodziewać się, że w najbliższych latach zainteresowanie kupnem nieruchomości w Łomży – w tym na terenach zrewitalizowanych – będzie rosnąć.

Pod względem infrastrukturalnym, miasto zdecydowało się m.in. na doposażenie obiektów infrastruktury społecznej i technicznej (w tym drogowej) oraz na utworzenie nowych i zmodernizowanie istniejących przestrzeni publicznych. Rozbudowano drogi i ścieżki rowerowe; zmodernizowano sieć wodno-kanalizacyjną, uporządkowano zieleń w parkach miejskich, zdecydowano się na montaż małej architektury dla seniorów. Oprócz tego miasto wspiera też lokalnych przedsiębiorców, udostępniając im lokale pod działalność gospodarczą.

Rewitalizacja w Łomży nadal trwa, jednak już teraz można zaobserwować ogromne, pozytywne zmiany – także w wymiarze społecznym. Władze miasta dokonują starań, by Łomża była przyjazna dla mieszkańców w każdym wieku, dlatego zakup nieruchomości w tej miejscowości może okazać się naprawdę dobrym wyborem – chociażby ze względu na ciągle trwającą modernizację i intensywne działania władz miasta.