Płać podatki w miejscu, w którym faktycznie mieszkasz. Rozlicz swój PIT w Łomży wpisując w rubrykach POWIAT i GMINA "Miasto Łomża". Termin złożenia rocznych zeznań podatkowych upływa 30 kwietnia.

Podatek dochodowy tylko w części trafia do Skarbu Państwa. Ok. 40% tej kwoty jest przekazywane gminie, stanowiąc dla niej bardzo ważne źródło dochodu. Oznacza to, że część podatku dochodowego, odprowadzanego na podstawie deklaracji PIT, trafia do kasy miejskiej, gdzie później jest rozdzielana na finansowanie zadań publicznych.

Rozliczając PIT w Łomży, przyczyniasz się zatem do coraz lepszego funkcjonowania naszego miasta. Ze środków wpłacanych w postaci podatków utrzymywane są placówki oświatowe, rozwija się infrastruktura drogowa, czy organizowane są wydarzenia społeczno-kulturalne. Podatek wpływa na rozwój komunikacji miejskiej, która każdego dnia pozwala dotrzeć do pracy i szkół łomżanom.

Wielu mieszkańców Łomży błędnie rozlicza się z podatku dochodowego i tym samym miasto traci środki z tego tytułu. Aby unikać takich sytuacji należy przy wypełnianiu formularzy PIT, CIT, deklaracji i informacji podatkowych, wpisywać w rubrykach POWIAT i GMINA "Miasto Łomża". W przypadku wpisania tylko słowa "Łomża" dochód z udziału w podatku dochodowym mieszkańców Miasta Łomża otrzyma Gmina Łomża zamiast Miasta Łomża.

Nie musisz być zameldowany w Łomży, aby tu rozliczyć swój podatek. Wystarczy, że jesteś jej mieszkańcem i na co dzień korzystasz z oferty miasta. Nie musisz też składać żadnych dodatkowych dokumentów o zmianie miejsca zamieszkanie. Urzędy Skarbowe same to zaktualizują. To, co musisz zrobić, to wpisać w zeznaniu podatkowym łomżyński adres zamieszkania.