Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łomża

W dniu 22 grudnia 2019 roku uruchomiony został Rejestr Danych Kontaktowych (RDK) prowadzony przez Ministra Cyfryzacji, będący częścią Systemu Rejestrów Państwowych. Nowopowstały rejestr ma na celu usprawnienie komunikacji na linii administracja publiczna – obywatel.

Dzięki wprowadzonym do RDK danym kontaktowym urzędnik zamiast wysyłać "tradycyjne" pismo do obywatela – będzie mógł po prostu zadzwonić lub wysłać e-mail z informacją np. o kończącym się terminie ważności paszportu lub dowodu osobistego, o zbliżającym się terminie obowiązkowego badania technicznego samochodu, o dokumentach gotowych do odbioru, o rozpatrzeniu złożonych wniosków czy o potrzebie uzupełnienia dokumentów.

Co istotne, na podane adres e-mail i numer telefonu nie będą przekazywane żadne oficjalne dokumenty. Rejestr służy wyłącznie powiadamianiu. Dane kontaktowe mogą być wykorzystywane jedynie do informowania obywatela o sprawach administracyjnych.

Przekazanie danych do RDK jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne. Swoje aktualne dane kontaktowe – numer telefonu lub adres e-mail lub oba do RDK może przekazać każda osoba pełnoletnia. Dane w RDK można w każdej chwili zmienić lub całkowicie usunąć. Do RDK mają dostęp wyłącznie uprawnieni i przeszkoleni urzędnicy.

Dane do RDK można przekazać na dwa sposoby:

1. online – trzeba posiadać profil zaufany lub e-dowód i skorzystać z usługi dostępnej na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-rejestru-danych-kontaktowych-rdk. Ważne jest, by korzystając z tej opcji mieć przy sobie dostęp do poczty elektronicznej i telefonu – w celu weryfikacji konieczne będzie wpisanie kodów, które otrzymamy drogą elektroniczną. jak założyć profil zaufany lub jak korzystać z e-dowodu. W przypadku braku telefonu lub dostępu do poczty elektronicznej wprowadzone dane można zatwierdzić później korzystając z usługi Potwierdź swoje dane kontaktowe w Rejestrze Danych Kontaktowych (RDK) bowiem kody są ważne przez 24h.

2. tradycyjny sposób przekazania danych - w dowolnym urzędzie gminy niezależnie od miejsca zameldowania. Należy wypełnić osobiście wniosek – pobierz (formularz dostępny jest też w każdym urzędzie gminy) i przekazać urzędnikowi swoje dane kontaktowe – numer telefonu komórkowego i/lub adres e-mail. Po wprowadzeniu danych do RDK przez urzędnika należy je potwierdzić kodami otrzymanymi w SMS-ie lub e-mailu. Można to zrobić również online np. po powrocie do domu. Wtedy należy skorzystać z usługi Potwierdź swoje dane kontaktowe w Rejestrze Danych Kontaktowych (RDK).

Więcej informacji na temat Rejestru Danych Kontaktowych w serwisie Ministerstwa Cyfryzacji https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-rejestru-danych-kontaktowych-rdk.