Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łomża

Będą podwyżki w oświacie i jednostkach miejskich
Spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkoli
Podczas ostatniej sesji radni przychylili się do wniosku prezydenta Łomży Mariusza Chrzanowskiego i zatwierdzili zmiany w budżecie miasta, dotyczące przesunięcia środków na podwyżki dla pracowników administracji i obsługi szkół, pomocy przedszkolnych oraz innych instytucji miejskich. Do końca roku Miasto przeznaczy na ten cel 2,4 mln zł.

Jak wiadomo, pracownicy administracji i obsługi szkół oraz pomoce przedszkolne to grupa zawodowa, która nie została uwzględniona w planowanych podwyżkach rządowych, a jak podkreśla prezydent Mariusz Chrzanowski, również wykonująca ciężką pracę i zasługująca na godziwe wynagrodzenie.

Włodarz miasta spotkał się już z dyrektorami szkół i przedszkoli oraz jednostek podległych miastu. - Zależy mi, aby ten podział był sprawiedliwy. Podczas spotkania przedstawiłem jaka kwota wynagrodzenia będzie do podziału i zaznaczyłem, że podwyżka jest skierowana do grupy osób najmniej zarabiających – mówi prezydent, dodając, że ta kwota to 2,4 mln zł, z czego 841 tys. zł trafi do szkół i przedszkoli na podwyżki dla pracowników administracji i obsługi oraz pomocy. Pozostała część zostanie przeznaczona na wynagrodzenia do jednostek miejskich.

- Nie od dziś wiadomo, że sytuacja w oświacie jest trudna, do tego jeszcze odpowiedzialność rządowych podwyżek spoczywa przede wszystkim na samorządach. Łącznie do końca roku na zabezpieczenie wydatków płacowych w placówkach oświatowych potrzebujemy prawie 9 mln zł. Z czego na obiecaną podwyżkę przez ministerstwo powinniśmy przeznaczyć około 3,1 mln zł, a subwencja wynosi jedynie około 1,9 mln zł – tłumaczy skarbnik miasta, Elżbieta Parzych.

- Pozostałą kwotę trzeba przeznaczyć z budżetu miasta. Dochody z roku na rok są na podobnym poziomie, gdyż przez ostatnie lata nie podnosiliśmy podatków, a rząd wymusza na nas nowe regulacje nie zabezpieczając przy tym pełnego wsparcia. Dlatego te działania musimy współfinansować ze środków własnych – dodaje zastępca prezydenta od spraw oświaty, Andrzej Stypułkowski.