Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łomża

Przemoc domowa wobec osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych, ale i problem zaginięć osób w podeszłym wieku, są istotną kwestią bezpieczeństwa społecznego. Edukacja i rozpowszechnianie informacji o problemach związanych z bezpieczeństwem seniorów ma priorytetowe znaczenie w przeciwdziałaniu takim zdarzeniom. Dlatego też organizatorzy konferencji zapraszają m.in. seniorów, osoby dorosłe, pracowników socjalnych, do udziału w przedsięwzięciu inaugurującym „Kampanię na rzecz bezpieczeństwa osób starszych”, która odbędzie się w najbliższy poniedziałek, 9 września o godzinie 12:00 w auli Szkół Katolickich.

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku we współpracy z Grupą Ratowniczą Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom „Nadzieja” w Łomży, Oddziałem Wojewódzkim w Białymstoku Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Nadleśnictwem Łomża i Komendą Miejską Policji w Łomży zaprasza na Konferencję inaugurującą „Kampanię na rzecz bezpieczeństwa osób starszych” w dniu 9 września 2019 r. godz 12:00 w auli Szkół Katolickich przy ul. Sadowej 12 w Łomży. Konferencja jest organizowana w ramach wojewódzkiego programu profilaktycznego „poMOC, a nie przeMOC!”, a także projektu „Senior Alert”.

Organizatorzy Konferencji chcą zwrócić uwagę społeczeństwa na problem występujących z różnych przyczyn zaginięć osób dorosłych, starszych. Każde zaginięcie ma swój indywidualny charakter i przebieg. Najczęściej z powodu zaników pamięci, wystąpienia nagłych zaburzeń psychicznych, wypadków, zasłabnięć. Zdarzają się także przyczyny związane ze świadomym zerwaniem kontaktu z osobami bliskimi. Jedne z najtrudniejszych przypadków zaginięć dotyczą natomiast osób w podeszłym wieku, które pozostawione same sobie giną bez wieści, którymi nie interesują się bliscy, gdzie dochodzi do przemocy w rodzinie przez zaniedbanie. Zapobieganie przemocy w rodzinie wobec osób starszych jest szczególnie istotnym zagadnieniem w starzejącym się społeczeństwie, a ochrona seniorów przed przemocą należy do Powszechnych Praw Człowieka.

                                                                                                                           

 

Realizatorzy wojewódzkiego programu  profilaktycznego "poMOC,a nie przeMOC"

                                                                                                                                            

Pliki do pobrania

  • 416 KB