Urząd Miejski: Rusza rekrutacja do programu
Program "Rehabilitacja 25+" daje szansę na aktywne życie osobom z niepełnosprawnościami, które ukończyły edukację specjalną. Miasto oferuje im różnorodne zajęcia, wspierając rozwój samodzielności i umiejętności społecznych. Rekrutacja trwa, a zainteresowani mogą zgłaszać się do Zespołu Szkół Specjalnych.

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami po ukończeniu edukacji

Po zakończeniu edukacji w szkołach specjalnych, osoby z niepełnosprawnościami nie zawsze mają dostęp do miejsc takich jak Zakłady Aktywności Zawodowej czy Środowiskowe Domy Samopomocy. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) postanowił wesprzeć te osoby, uruchamiając pilotażowy program "Rehabilitacja 25+", który ma na celu zapewnienie im możliwości dalszego rozwoju i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Łomża w programie "Rehabilitacja 25+" od 2022 roku

Miasto dołączyło do programu "Rehabilitacja 25+" we wrześniu 2022 roku. Realizowany w Zespole Szkół Specjalnych, program zyskał dużą popularność wśród absolwentów i ich rodziców. Jest to już drugi rok jego funkcjonowania, a zainteresowanie nim ciągle rośnie.

Kto może skorzystać z programu?

Program skierowany jest do niezatrudnionych osób z niepełnosprawnościami, które ukończyły placówki takie jak OREW, ORW, SPdP lub inne szkoły specjalne. Dotyczy to osób z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną, często sprzężoną z innymi niepełnosprawnościami. Należy podkreślić, że program jest otwarty nie tylko dla absolwentów Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży, ale także dla osób z innych miejscowości, które spełniają kryteria programu.

Różnorodne zajęcia rozwijające samodzielność i umiejętności

Uczestnicy programu mają możliwość uczestniczenia w zajęciach, które pomagają im rozwijać samodzielność w codziennych czynnościach, takich jak przygotowywanie posiłków, sprzątanie czy pranie. Dodatkowo, oferowane są zajęcia z ceramiki, rękodzieła, ogrodnictwa i arteterapii. Uczestnicy uczą się szycia, tkania prostych wzorów na krośnie oraz wyszywania. W ramach zajęć artystycznych mają okazję wyrażać swoje emocje poprzez malowanie, śpiewanie i grę na instrumentach.

Fizjoterapia i zajęcia ruchowe

Ważnym elementem wsparcia w programie są zajęcia fizjoterapeutyczne oraz ruchowe, takie jak gimnastyka, siłownia i wyjścia na basen. Dzięki tym aktywnościom uczestnicy poprawiają swoją kondycję fizyczną oraz ogólne samopoczucie.

Dodatkowe korzyści i atrakcje

Program "Rehabilitacja 25+" oferuje również dodatkowe korzyści, takie jak sfinansowane wyżywienie – śniadania przygotowywane samodzielnie przez uczestników oraz obiady ze szkolnej stołówki. Ponadto, uczestnicy mogą korzystać z wyjść do kina, teatru, filharmonii oraz brać udział w wycieczkach i imprezach integracyjnych, takich jak grille czy dyskoteki.

Rekrutacja na rok szkolny 2024/25

Obecnie trwa rekrutacja kandydatów na uczestników programu na rok szkolny 2024/25. Formularze zgłoszeniowe można pobrać w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Nowogrodzkiej 4. Wszelkie pytania dotyczące programu można uzyskać na miejscu u terapeuty Agnieszki Wleciał lub drogą mailową.


Urząd Miejski Łomża