Radni sprzeciwiają się rezygnacji z szybkiej kolei do Łomży

Rada Miejska Łomży jednogłośnie sprzeciwiła się rządowym planom wycofania się z budowy szybkiego połączenia kolejowego z Warszawy przez Łomżę do Giżycka. Decyzja ta jest wynikiem wieloletnich starań o poprawę komunikacji w regionie, który od lat boryka się z wykluczeniem transportowym.

Łomża walczy o dostęp do szybkiej kolei

Łomża od lat stara się poprawić swoją sytuację komunikacyjną, a budowa szybkiego połączenia kolejowego WarszawaOstrołękaŁomżaGiżycko w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego była kluczowym elementem tych planów. Prezydent miasta, Mariusz Chrzanowski, zaznaczył, że region potrzebuje lepszego dostępu do kolei, aby wspierać rozwój gospodarczy.

- Zabiegaliśmy o Via Balticę i to się dzieje, z tego się cieszymy. Ale niezwykle ważny w kontekście rozwoju naszego miasta, przede wszystkim rozwoju gospodarczego, jest dostęp do kolei – powiedział prezydent Mariusz Chrzanowski. Dodał, że lata pracy, uzgodnień i zaangażowania wielu osób mogą zostać zniszczone jedną decyzją. - Koncepcja nowego rządu, czyli marginalizacja mniejszych ośrodków i inwestycje w duże aglomeracje spowoduje, że mieszkańcy Łomży i regionu będą mieli mniejsze szanse na rozwój. My jako mieszkańcy Łomży nie godzimy się na takie traktowanie – podkreślił prezydent Chrzanowski.

Radni jednogłośnie przyjęli stanowisko

Rada Miejska Łomży jednogłośnie przyjęła stanowisko w sprawie rządowych planów odejścia od realizacji połączenia kolejowego. Decyzja ta została podjęta po wypowiedzi premiera RP Donalda Tuska, która sugerowała rezygnację z budowy tzw. szprychy biegnącej z Warszawy przez Łomżę do Giżycka. Stanowisko Rady Miejskiej zostanie wysłane do premiera, Ministra Obrony Narodowej i Ministra Infrastruktury.

W przyjętym stanowisku radni podkreślają, że Łomża od 30 lat jest odcięta od dostępu do transportu kolejowego i stanowi białą plamę na kolejowej mapie Polski. Jest trzecim co do wielkości miastem w kraju bez kolei pasażerskiej, a lata starań mieszkańców i władz samorządowych mogą zostać zaprzepaszczone.

Znaczenie połączenia kolejowego dla regionu

Radni zwracają uwagę na liczne korzyści związane z budową połączenia kolejowego. Połączenie ze stolicą Polski i Centralnym Portem Komunikacyjnym mogłoby pozytywnie wpłynąć na region łomżyński, dając ogromną szansę na skok cywilizacyjny. Umożliwiłoby również zatrzymanie procesu depopulacji, umożliwiając dojazd do pracy z większych odległości i pełne wykorzystanie potencjału turystycznego regionu.

Ekologizacja transportu towarowego poprzez rozwój sieci kolejowej również jest istotnym argumentem. Bez odpowiedniej infrastruktury kolejowej, zmniejszenie emisji spalin nie jest możliwe. Radni podkreślają także, że linia kolejowa do Giżycka ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego, obsługując jednostki wojskowe, w tym żołnierzy NATO, oraz przewozy wojskowe i pomoc humanitarną.

Apel o modernizację i budowę linii kolejowych

W przyjętym stanowisku radni apelują o modernizację linii nr 6 i nr 29 na odcinku Warszawa – Tłuszcz – Ostrołęka oraz budowę trasy kolejowej wyznaczonej przez szprychę nr 3: OstrołękaŁomża – Kolno – Orzysz – Giżycko. Podkreślają, że nie zgadzają się na marginalizację mniejszych ośrodków o subregionalnym znaczeniu, takich jak Łomża. Bez odpowiedniego skomunikowania regionu szybką koleją, wykluczenie komunikacyjne i gospodarcze regionu jeszcze bardziej się pogłębi.


UM Łomża