Biblioteka przeprowadza skontrum od 16 maja do 14 czerwca 2024 r.
W nadchodzących tygodniach nasza biblioteka przeprowadzi szczegółową kontrolę zbiorów, znaną jako skontrum. Od 16 maja do 14 czerwca 2024 r. biblioteka będzie zamknięta dla wypożyczających i zwracających książki.
  1. Skontrum w bibliotece od 16 maja do 14 czerwca 2024 r.
  2. Kontrola obejmuje wszystkie zbiory biblioteczne.
  3. Biblioteka będzie zamknięta na czas kontroli.
  4. Filie i Oddział dla Dzieci pozostają otwarte.

Skontrum to termin pochodzący z języka włoskiego (scontro) i oznacza dokładne sprawdzenie stanu zasobów. Według definicji w Wielkim słowniku wyrazów obcych PWN, jest to „sprawdzenie stanu zasobów materiałowych lub pieniężnych sklepu, magazynu, biblioteki”. W praktyce oznacza to, że wszystkie zarejestrowane w bibliotece zbiory muszą zostać skontrolowane.

Proces ten nie jest nowością; zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. (Dz.U. z 20 listopada 2008 r., Nr 205, poz. 1283) skontrum w głównej wypożyczalni musi być przeprowadzane co 5 lat. W naszej bibliotece, znajdującej się przy ulicy Długiej 13, skontrolowane zostaną 69 555 zbiory.

Zamknięcie biblioteki na czas skontrum jest konieczne, ponieważ żadna książka nie może zmienić swojego miejsca. Wypożyczanie i zwracanie książek zostanie wstrzymane, co pozwoli na dokładne sprawdzenie wszystkich pozycji. Warto dodać, że obecnie proces ten jest zdecydowanie mniej pracochłonny niż dawniej, dzięki kodom kreskowym i nowoczesnym czytnikom.

W czasach przed wdrożeniem systemu komputerowego skontrum było bardzo żmudnym i czasochłonnym zadaniem. Bibliotekarze musieli ręcznie sprawdzać każdy egzemplarz, co wymagało ogromnej precyzji i wielu godzin pracy. Teraz, dzięki technologii, cały proces jest znacznie szybszy i mniej pracochłonny.

Chociaż główna biblioteka będzie zamknięta na czas skontrum, pozostałe placówki, w tym filie oraz Oddział dla Dzieci, będą działały bez zmian. Zapraszamy do korzystania z ich usług w międzyczasie.


Według informacji z: MBP w Łomży