Przetarg na najem lokalu użytkowego pod działalność gastronomiczną w Hali Kultury
Przejdź do fotogalerii
  • Przetarg na najem lokalu użytkowego pod działalność gastronomiczną w Hali Kultury
  • Przetarg na najem lokalu użytkowego pod działalność gastronomiczną w Hali Kultury
  • Przetarg na najem lokalu użytkowego pod działalność gastronomiczną w Hali Kultury
Prezydent Łomży ogłosił pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego, położonego w Łomży przy ul. Stary Rynek 6, usytuowanego na parterze budynku Hali Kultury, zlokalizowanego na nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 10392 o pow. 0,5403 ha:

1. Lokal składa się z: 12 pomieszczeń, wiatrołapu oraz komunikacji wewnętrznej,
2. Łączna powierzchnia lokalu wynosi: 260,96 m²,
3. Cena wywoławcza netto miesięcznie za 1 m² powierzchni użytkowej: 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100),
4. W okresie dostosowywania lokalu do potrzeb prowadzenia działalności (nie dłużej niż 3 miesiące od dnia zawarcia umowy) czynsz najmu będzie wynosił 50 % stawki wylicytowanej w przetargu.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łomży, pl. Stary Rynek 14, w sali nr 213 – II piętro (sala konferencyjna), o godz. 10:00 w dniu 13 kwietnia 2023 roku.
Osoby zainteresowane najmem nieruchomości powinny wpłacić wadium w wysokości 5.219 zł najpóźniej do dnia 7 kwiertnia 2023 roku na konto Urzędu Miejskiego w Łomży.

Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.