W trosce o rozwój dzieci z niepełnosprawnościami
Przejdź do fotogalerii
Przedszkole jest drugim, zaraz po domu rodzinnym miejscem, w którym dziecko kształtuje swoją osobowość, zdobywa podstawową wiedzę, poszerza swoje horyzonty. Publiczne Przedszkole Specjalne nr 3 wchodzące w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży dokłada wszelkich starań, aby prowadzone zajęcia były ciekawe, wspierały rozwój każdego dziecka, budowały poczucie własnej wartości i co ważne, zwłaszcza w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami, poczucie sprawności.

Najważniejsze są dzieci, dlatego przedszkole uczestniczy w projekcie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dzięki czemu zwiększyło liczbę miejsc dla przedszkolaków. Pozyskane środki unijne umożliwiły rozbudowę i modernizację przedszkola. Powstała sala do terapii światła, 2 sale do integracji sensorycznej, sala do rehabilitacji ze Spider Suit z pionizatorami. W wyniku pozyskanych środków przedszkole zostało wyposażone w meble oraz nowoczesne sprzęty wspomagające terapię przedszkolaków, m.in.: monitor interaktywny, interaktywną multisensoryczną ścianę, komunikatory i programy do AAC. Dzięki środkom unijnym udało się także wybudować bezpieczny plac zabaw, na którym najmłodsi mogą beztrosko spędzać czas na świeżym powietrzu. Wprowadzone zostały także treningi umiejętności społecznych (TUS), aby poprawić funkcjonowanie przedszkolaków wśród innych ludzi. Celem placówki jest również pobudzanie chęci uczenia się nowych rzeczy poprzez doświadczanie otaczającego świata w „laboratorium przedszkolaka”. Co więcej, dzieci miały możliwość korzystania z dodatkowych godzin terapii z logopedii, rehabilitacji ruchowej, integracji sensorycznej, terapii widzenia oraz treningu uwagi słuchowej metodą Tomatis. Dodatkowa liczba zajęć będzie wznowiona w styczniu 2023 roku.

Zespół Szkół Specjalnych pełni także funkcję Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno -Rehabilitacyjno - Opiekuńczego na terenie miasta Łomża, który realizuje rządowy program „Za życiem”. WOKRO udziela kompleksowego wsparcia dzieciom i rodzicom od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do trzeciego roku życia. Zadanie w całości finansowane jest z budżetu państwa. Udział dziecka i jego rodziny w zajęciach jest bezpłatny. Program kierowany jest dla rodzin i dzieci z terenu miasta Łomża.

Zespół Szkól Specjalnych w trosce o swoich absolwentów od 1.09.2022 r. do 31.08.2023r. realizuj także pilotażowy projekt „Rehabilitacja 25 plus” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Program zapewnia wsparcie w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym aktywności zawodowej osób powyżej 25 roku życia.

Szkoła rozumie potrzeby osób niepełnosprawnych na każdym etapie ich rozwoju i dlatego wychodzi naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnym od wczesnych lat dzieciństwa po osoby, które ukończyły obowiązek szkolny. Rozumiejąc i szanując inność i odmienność osób niepełnosprawnych oraz szanując ich prawa, podejmuje wszelkie działania, zapobiegające wykluczeniu społecznemu.


tekst i foto: ZSS