“Dbamy o zdjęcia, dbamy o pamięć” - warsztaty dla mieszkańców Łomży
Przejdź do fotogalerii
Centrum Archiwistyki Społecznej zaprasza mieszkańców Łomży na bezpłatne warsztaty poświęcone archiwistyce społecznej i archiwalnym fotografiom. W ich trakcie uczestnicy dowiedzą się czym są archiwa społeczne i jak działają, poznają archiwa społeczne z całej Polski, wyszukają informacje o miejscach, ludziach, wydarzeniach z Łomży na portalu zbioryspoleczne.pl oraz dowiedzą się jak opisywać stare fotografie. Poruszony zostanie również temat przechowywania rodzinnych zdjęć. Wydarzenie odbędzie się 27 stycznia w godz. 17:30-19:00 w Hali Kultury, przy Starym Rynku 6 w Łomży. Wstęp wolny.

Spotkanie poprowadzą:
Adriana Kapała – historyczka, archiwistka, działaczka społeczna. Koordynatorka edukacji i szkoleń w Centrum Archiwistyki Społecznej. Poprzednio związana z Fundacją Ośrodka KARTA, gdzie koordynowała projekty dokumentacyjne w nurcie historii mówionej. Na co dzień zakochana w starych filmach i nagrywaniu relacji świadków historii.
Agata Bujnowska – historyczka sztuki zajmująca się projektami kulturalnymi w Centrum Archiwistyki Społecznej. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z archiwalnymi fotografiami, organizacji wystaw, przygotowywaniu publikacji i innych projektów upowszechniających wiedzę o kulturze i historii. Autorka szkoleń z zakresu archiwizacji, opracowywania i interpretacji fotografii.
Spotkanie współorganizowane jest przez Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów.

Więcej informacji: https://cas.org.pl/wydarzenia/warsztaty-dla-mieszkancow-lomzy/

O Centrum Archiwistyki Społecznej:
Historia wielu społeczności, wydarzeń i miejsc nie zostałaby opowiedziana, gdyby nie pasja i aktywność setek osób i środowisk, tworzących ruch archiwistyki społecznej. Centrum Archiwistyki Społecznej powstało w 2020 roku z inicjatywy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Ośrodka KARTA, po to by wspierać ten oddolny ruch.
Dzieli się wiedzą, inspiruje i wspiera inicjatywy archiwistów z całej Polski. Pomaga tworzyć nowe archiwa społeczne, aby zachować jak najwięcej świadectw życia społecznego i trwale je zabezpieczyć. Wspólnie z ponad 700 archiwami społecznymi z całej Polski, rozbudza zainteresowanie historią społeczną, aby móc lepiej rozumieć przeszłość i teraźniejszość.

tekst i foto: Iwona Oleszczuk-Jaźwiecka - Centrum Archiwistyki Społecznej