Celem przedsięwzięcia jest propagowanie sportowej rywalizacji jako skutecznej metody rozwoju osobistego, a także integracja środowiska policyjnego. Bieg ma charakter charytatywny. Opłaty startowe wnoszone są bezpośrednio na konto Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

I. ORGANIZATOR

Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach,

Wydział Prezydialny Gabinetu Komendanta Głównego Policji.

II. TERMIN

Indywidualna rywalizacja uczestników w terminie od 25 lipca do 18 sierpnia 2022 roku (25 dni).

III. TRASA

 1. Trasa biegu ustalana jest samodzielnie przez każdego z uczestników.
 2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do pokonania dowolnego dystansu w czasie minimum 25 minut (bieg, nordic walking, chód) w dowolnym miejscu.
 3. Każdy uczestnik biegu dokonuje indywidualnie pomiaru dystansu oraz czasu.

IV. UCZESTNICTWO

 1. W biegu mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu zgłoszenia ukończyły 18 rok życia.
 2. Limit miejsc: brak.
 3. Każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność. Uczestnik, zapisując się do biegu oświadcza, że stan jego zdrowia pozwala na uczestnictwo w biegu oraz nie posiada żadnych przeciwwskazań medycznych do uprawiania sportu. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu pociąga za sobą ryzyko utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia, a także szkód i strat o charakterze materialnym.
 4. Dokonanie rejestracji jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 5. Każdy uczestnik zobowiązany jest do udokumentowania swojej aktywności poprzez wysłanie zdjęcia lub print screen z aplikacji lub zegarka (dystans, czas biegu i data) w terminie od 25 lipca do 18 sierpnia 2022 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 6. Mile widziane zdjęcia z trasy biegu, osoby biorącej udział w wirtualnym biegu charytatywnym bez danych osobowych innych osób, które można przesyłać w terminie od 25 lipca do 18 sierpnia 2022 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

V. PROGRAM WIRTUALNEGO BIEGU

 1. Od 18 lipca do 10 sierpnia 2022 r. – Wirtualne zapisy do biegu.
 2. Od 18 lipca do 10 sierpnia 2022 r. – Termin uiszczenia opłaty startowej.
 3. 10 sierpnia 2022 r. godzina 23:59 – Zakończenie rejestracji i dokonywania opłat.
 4. Od 20 lipca do 12 sierpnia 2022 r. – Elektroniczna wysyłka numerów startowych.
 5. Od 25 lipca do 18 sierpnia 2022 r. – Indywidualna rywalizacja uczestników.
 6. Od 25 lipca do 18 sierpnia 2022 r. – Termin na przesyłanie potwierdzenia aktywności z biegu.

Wynik musi być zarejestrowany za pomocą dowolnej aplikacji lub zegarka, gdzie będzie dostępna data, dystans biegu oraz czas (min. 25 minut).

 1. Od 18 sierpnia 2022 r. – Wysyłka wirtualnych pamiątkowych certyfikatów uczestnictwa.
 2. 26 sierpnia 2022 r. – Podsumowanie wydarzenia na stronach i serwisach Organizatora.

VI. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenie uczestnictwa odbywa się poprzez stronę internetową: www.zapisyonline.pl
 2. W formularzu zgłoszeniowym uczestnik zobowiązany jest do podania poprawnego adresu mailowego, na który przesłany będzie wirtualny numer startowy i wirtualny certyfikat za udział.
 3. Osobę liczy się jako zgłoszoną, gdy wypełni formularz oraz dokona opłaty startowej.
 4. Uczestnik wnosi opłatę startową w kwocie min. 25 zł (słownie: dwudziestu pięciu złotych) lub większej (cel charytatywny) w postaci darowizny na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach na nr konta bankowego Fundacji.

Dane do przelewu:

Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach
Nr konta: 74 1020 1068 0000 1802 0059 9167
Tytułem: Bieg charytatywny– imię, nazwisko, z dopiskiem – darowizna.

 1. Termin elektronicznego zgłaszania się uczestników upływa 10 sierpnia 2022 roku o godzinie 23:59.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty startowej najpóźniej do 10 sierpnia 2022 roku. Po tym terminie, osoby które nie dokonały opłaty startowej zostaną usunięte z listy uczestników.
 3. Wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi i zmianie na innego uczestnika.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA UCZESTNIKÓW BIEGU)

W związku z wejściem w życie: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.
 2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Głównej Policji sprawuje inspektor ochrony danych osobowych KGP. Kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja i przeprowadzenie biegu z okazji 25 – lecia Powstania Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zapisania się i wzięcia udziału w biegu. Rejestracja do udziału w biegu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Przetwarzane będą imiona i nazwiska, wizerunek, przesłane zdjęcia osoby zgodne z pkt. IV.6, dane o lokalizacji oraz adresy e-mail uczestników biegu.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres organizacji biegu lub do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, do której dane należą.
 6. Odbiorcą danych osobowych uczestników w celu promocji biegu są: Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, podmiot zewnętrzny Fundacja ProTempo ul. Kwatery Głównej 46E/27, 04-294Warszawa – w zakresie rejestracji uczestników biegu i obsługi technicznej. Komendant Główny Policji.
 7. Dane osobowe uczestnika będą umieszczane na stronach i serwisach wskazanych w pkt. 6 odbiorców danych osobowych (m.in. Facebook, Twitter, Instagram, www. policja.pl ) w związku z tym będą przekazywane podmiotom administrującym nimi zgodnie z przepisami prawa oraz na podstawie zawartych umów.
 8. Uczestnikom, których dane osobowe są przetwarzane w związku z organizacją i przeprowadzeniem biegu przysługuje:
  • prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody należy pisemnie zgłosić Organizatorowi.
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa lub elektronicznie na stronie internetowej https://uodo.gov.pl/ .
 9. Przekazane, przez uczestników biegu, dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Uczestnik rejestrując się wyraża zgodę na przetwarzanie przekazanych przez siebie danych osobowych, na potrzeby biegu oraz w prasie, na stronach internetowych, przekazach radiowych i telewizyjnych, na potrzeby organizacji lub promocji Wirtualnego Biegu Charytatywnego z Okazji 25 – Lecia Powstania Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom Po Poległych Policjantach ich przez Organizatora, Fundację ProTempo ul. Kwatery Głównej 46E/27, 04-294Warszawa oraz Komendanta Głównego Policji.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nie zapewnia uczestnikowi ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób oraz innych zdarzeń, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki złożenia przez uczestnika biegu  oświadczenia niezgodnego z prawdą.
 3. Organizator zapewnia uczestnikom biegu: wirtualny numer startowy oraz wirtualny certyfikat.

Pliki do pobrania

 • Plakat promujący Bieg Charytatywny z okazji 25-lecia Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach
  339.99 KB