Trwa weryfikacja merytoryczna propozycji zadań do BO 2023
Przejdź do fotogalerii
Do 30 maja 2022 r. można było zgłaszać propozycje zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Łomża 2023. W sumie wpłynęło 66 propozycji, które są już po ocenie formalnej. Te, które przeszły ją pozytywnie aktualnie poddawane są weryfikacji merytorycznej. Ostateczną listę zadań dopuszczonych pod głosowanie poznamy 5 września 2022 r.

W ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Łomża 2023 wpłynęło 66 propozycji zadań, w tym: 11 w kategorii ogólnomiejskiej, 13 w kategorii strefowej, 11 w kategorii strefowej - Zielony Budżet Obywatelski, 24 w kategorii osiedlowej (w tym 5 zadań społecznych), 7 w kategorii Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego (w tym 3 zadania społeczne).

W trakcie oceny formalnej autorzy wniosków, co do których były wątpliwości, zostali zaproszeni w celu złożenia wyjaśnień i naniesienia poprawek. Zdecydowana większość wnioskodawców uzupełniła braki i jedynie 13 wniosków w ostatecznej ocenie nie spełniło wymogów formalnych.

Weryfikacji merytorycznej aktualnie poddawane są 53 wnioski, w tym 11 z kategorii ogólnomiejskiej, 12 z kategorii strefowej, 2 w kategorii zielony Budżet Obywatelski, 21 z kategorii osiedlowej oraz 7 z Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego. Ich wartość opiewa na ponad 6,5 mln zł. 20 czerwca opublikowana zostanie pełna lista zadań dopuszczonych oraz niedopuszczonych pod głosowanie, a następnie ich autorzy będą mieli czas na składanie odwołań. Ostateczną listę zadań dopuszczonych do głosowania poznamy 5 września. Samo głosowanie odbędzie się od 19 września do 3 października, a ogłoszenie wyników nastąpi 25 października. W sumie do podziału jest 2,5 mln zł.