Łomżyńskie ulice są modernizowane
Przejdź do fotogalerii
remont ul. Wojska Polskiego
Trwa realizacja inwestycji drogowych w Łomży. O zaawansowaniu robót na ul. Meblowej, Grabowej i Jaworowej pisaliśmy pod koniec marca. Teraz prezentujemy stan prac na pozostałych ulicach.

W ramach budowy dróg w rejonie ul. Ks. Stanisława wykonano wszystkie sieci podziemne i roboty brukarskie na zjazdach i chodnikach. Prace, które zostały do realizacji obejmują warstwę nawierzchni bitumicznej jezdni i ścieżki rowerowej. Oddanie ulic do użytku planowane jest pod koniec tegorocznych wakacji.

Trwają również prace przy budowie ul. Jasnej i sięgacza ul. Wesołej. W ciągu drogi Jasnej wykonawca buduje wszystkie sieci podziemne od Al. Piłsudskiego w kierunku ul. Wesołej. Natomiast na sięgaczu ul. Wesołej MPWiK wykonał nową sieć wodociągową, a obecnie budowany jest kanał sanitarny. Koszt inwestycji to 2,7 mln zł, natomiast dofinansowanie 1,35 mln zł. Przedsięwzięcie powinno zostać ukończone do końca września 2022 r.

W lutym rozpoczęto remont kolejnego, 250-metrowego odcinka ul. Wojska Polskiego (od ul. Spokojnej do ul. Polnej). Zrealizowany został już kanał deszczowy i usunięto kolizje z innymi sieciami podziemnymi. Wykonano również warstwy konstrukcyjne z kruszyw mineralnych, ustawiono krawężniki granitowe po jednej stronie ulicy, wkrótce będą układane warstwy betonu asfaltowego. Zadanie zostanie ukończone do końca czerwca 2022 r.

foto: Grzegorz Mandziuk