Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łomża

Biuro Realizacji Inwestycji KOLTECH INWESTOR Sp. z o.o. zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym na temat planowanej realizacji Projektu pn. „Stworzenie ciągu komunikacyjnego ŁomżaBiałystok poprzez rewitalizację wraz z elektryfikacją linii kolejowej nr 49 Łomża –Śniadowo oraz elektryfikacja i odbudowa infrastruktury obsługi pasażerskiej na linii nr 36 na odcinku Śniadowo – Łapy.” Spotkanie zostanie zorganizowane w formule videokonferencji w czwartek 14 października 2021 r. godz. 13:00.