Prezydent wręczył nauczycielskie awanse
Przejdź do fotogalerii
  • Prezydent wręczył nauczycielskie awanse
  • Prezydent wręczył nauczycielskie awanse
  • Prezydent wręczył nauczycielskie awanse
Jedenastu nauczycieli z łomżyńskich szkół i przedszkoli otrzymało akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Uroczystość, która odbyła się sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, tradycyjnie poprzedziło ślubowanie.

Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski pogratulował i podziękował nauczycielom za ich codzienną pracę oraz wkład w wychowanie dzieci i młodzieży.

- Państwa zaangażowanie i stałe podnoszenie kwalifikacji jest gwarancją tego, że nasze dzieci i młodzież są w dobrych rękach – powiedział prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski. - Jako miasto staramy się stwarzać pedagogom coraz lepsze warunki pracy, chociażby poprzez liczne inwestycje w oświatę. Jednak to nie mury, a ludzie są najważniejsi – podkreślił prezydent. Satysfakcji z osiągnięcia kolejnego, zawodowego szczebla nie kryje Katarzyna Zalewska, nauczycielka języka angielskiego w III Liceum Ogólnokształcącym.

- Ten awans jest dla mnie motywacją do dalszej pracy, ale też ogromnym wyróżnieniem za wysiłek włożony w realizację stażu – mówiła. W podobnym tonie wypowiadała Magdalena Szyszko z Publicznego Przedszkola nr 8 w Łomży. - Cieszę się, że podniosłam swoje zawodowe kwalifikacje. To z pewnością otwiera drogę do kolejnych stopni awansu i daje możliwość wdrażania nowych pomysłów i innowacji w pracy z dziećmi .

Lista nauczycieli odbierających akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w dniu 1 września 2021 r.

1. Chojnowska Aneta - Szkoła Podstawowa nr 1
2. Chojnowska Sylwia - Przedszkole Publiczne nr 15
3. Domitrz Rafał - Bursa Szkolna nr 2
4. Duchnowska Ewa - Szkoła Podstawowa nr 4
5. Jankowska Sylwia - Szkoła Podstawowa nr 4
6. Jermak Jolanta Eliza - Szkoła Podstawowa nr 5
7. Kraszewska Milena - Przedszkole Publiczne nr 8
8. Kubrak Ewa - Przedszkole Publiczne nr 4
9. Szyszko Magdalena - Przedszkole Publiczne nr 8
10. Zakrzewska Anna - Szkoła Podstawowa nr 2
11. Zalewska Katarzyna - III Liceum Ogólnokształcące

Ogółem przystąpiło do egzaminu 11 nauczycieli, w tym z następujących przedmiotów:

1. Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna – 6,
2. Historia – 1,
3. Nauczyciel wspomagający – 2,
4. Język angielski – 1,
5. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze - 1