II edycja CIS podsumowana
Przejdź do fotogalerii
  • II edycja CIS podsumowana
  • II edycja CIS podsumowana
31 sierpnia 2021 w Hali Kultury miało miejsce zakończenie całorocznego projektu pn. „Regionalne Innowacje Społeczne- Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”, Działanie 7.1 Rozwój Działań Aktywnej Integracji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. 40 uczestników przeszło indywidualny program zatrudnienia socjalnego, który obejmował reintegrację społeczną, zawodową oraz działania środowiskowe.

Reintegracja społeczna obejmowała: warsztaty rozwoju osobistego, trening umiejętności społecznych, specjalistyczne grupowe poradnictwo psychologiczne i socjoterapię.
W ramach reintegracji zawodowej uczestnicy projektu przeszli szkolenie zawodowe w kierunkach: technolog robót wykończeniowych w budownictwie, krawiec oraz kucharz małej gastronomii. W programie był też kurs przedsiębiorczości, socjoterapia, terapia uzależnień oraz grupowe doradztwo zawodowe.

Nie zabrakło działań środowiskowych w postaci spotkań, warsztatów, wyjazdów, wyjść do instytucji kultury czy wsparcia streetworkerskiego.

W zakończeniu drugiej edycji projektu, z zachowaniem reżimu sanitarnego uczestniczyli zaproszeni goście: Naczelnik Wydziału Edukacji Paweł Piwowarski, Dyrektor MOPS w Łomży Wiesław Jagielak oraz Kierownik Projektu Dariusz Budrowski.

Uczestnicy otrzymali zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w zajęciach i umiejętności nabyte w ramach integracji zawodowej i społecznej. Wszystkim wręczono okolicznościowe upominki, a najbardziej aktywnym słodkie paczki.