Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łomża

  • Finał loterii „Rozlicz Pit w Łomży”
  • Finał loterii „Rozlicz Pit w Łomży”
  • Finał loterii „Rozlicz Pit w Łomży”
W holu Urzędu Miejskiego w Łomży, w obecności Komisji Nadzoru odbyło się dziś losowanie nagród w Loterii pn. „Rozlicz Pit w Łomży”. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie, w dniach 16-17.06.2021 r. Wyniki losowania, tj. imię oraz pierwsza litera nazwiska laureata, będą opublikowane na stronie internetowej loterii www.rozliczpitwlomzy.pl.

Loteria „Rozlicz Pit w Łomży” rozpoczęła się 1 kwietnia i potrwa do 30 lipca br. Termin ten obejmuje zgłoszenie się do loterii, losowanie nagród, wydanie nagród, a także termin składania i rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Warunkiem uczestnictwa było złożenie deklaracji podatkowej PIT za 2020 r w Urzędzie Skarbowym w Łomży, w terminie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 30.04.2021 r., wskazanie Miasta Łomża jako miejsca zamieszkania i ukończenie 18 lat. Do udziału w loterii wpłynęły 992 zgłoszenia, z czego 815 zostało dopuszczonych do losowania, a pozostałe odrzucono z powodu niespełnienia wymogów regulaminowych.

Losowanie nagród odbyło się w dniu 15.06.2021 r. o godzinie 11 w foyer Urzędu Miejskiego w Łomży, w obecności Komisji nadzoru, metodą tradycyjną, poprzez wyciąganie przez Członka Komisji kartoników z przydzielonymi numerami identyfikacyjnymi metodą „chybił-trafił.
W pierwszej kolejności Organizator wylosował 10 Laureatów Nagród III stopnia. Następnie 5 Laureatów Nagród II stopnia, w dalszej kolejności 5 Laureatów Nagród I stopnia, a na zakończenie 3 Laureatów Głównych. W dalszej części losowania, wylosowano łącznie 23 Laureatów Rezerwowych. Wręczenie nagród, wśród których są odkurzacze automatyczne i bezprzewodowe, telefony typu smartfon i oczyszczacze powietrza zostaną wręczone Laureatom podczas oficjalnej uroczystości, która odbędzie się w dniu 07.07.2021 r.

Wartość całej puli nagród w loterii wynosi 25.000,00 zł brutto.