Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łomża

„Hub of Talents 2” to program, który wspiera osoby z pomysłem na innowacyjny biznes. Projekt realizowany jest w partnerstwie. Liderem projektu jest Białostocki Park Naukowo-Technologiczny. Partnerem projektu jest Park Przemysłowy Łomża.

W ramach projektu zrealizujesz indywidualny program inkubacji, który trwa maksymalnie 8 miesięcy. Wsparcie obejmuje dwa rodzaje usług: podstawowe oraz specjalistyczne. W ramach usług podstawowych otrzymasz powierzchnię do pracy, obsługę prawną, księgową oraz marketingową dla nowopowstałych spółek.

Natomiast usługi specjalistyczne związane są ze specyficznymi potrzebami biznesowymi, bądź technologicznymi poszczególnych startupów. Nie są one ograniczone zamkniętym katalogiem, dlatego też Twój startup może otrzymać indywidualne, dostosowane do swoich potrzeb usługi. Efektem procesu inkubacji powinien być prototyp lub model biznesowy przedsięwzięcia.

Platforma prowadzi nabór w trybie ciągłym. Jest 8 cykli inkubacji – zgłaszać się możesz do końca 2022 roku.

Po pozytywnym zakończeniu procesu inkubacyjnego i uzyskaniu rekomendacji, można starać się o 1 milion złotych dofinansowania na rozwój swojego biznesu w ramach konkursu Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej.

W ramach inkubacji wybrane startupy będą miały możliwość wyjazdu do Doliny Krzemowej – amerykańskiego epicentrum innowacji.

Proces rekrutacji:
1. Złożenie wniosku
2. Ocena formalna
3. Wstępna ocena merytoryczna
4. Panel Ekspertów
5. Rozpoczęcie procesu inkubacji

ZŁÓŻ WNIOSEK DO IV TURY INKUBACJI
NABÓR DO IV TURY TRWA DO 31 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

W ramach „Hub of Talents 2” możesz skorzystać z:
– pomocy w stworzeniu fundamentów biznesowych przedsięwzięcia,
– specjalistycznych usług dopasowanych do Twojego pomysłu,
– warsztatów i szkoleń z zakresu wystąpień publicznych oraz prezentacji swojego projektu,
– mentoringu,
– obsługi księgowej, podatkowej i prawnej,
– pomocy w stworzeniu elementów identyfikacji korporacyjnej,
– powierzchni biurowej do rozwoju startupu.
– specjalistycznych usług dopasowanych do Twojego pomysłu,
– warsztatów i szkoleń z zakresu wystąpień publicznych oraz prezentacji swojego projektu,
– mentoringu,
– obsługi księgowej, podatkowej i prawnej,
– pomocy w stworzeniu elementów identyfikacji korporacyjnej,
– powierzchni biurowej do rozwoju startupu.

Profesjonalne wsparcie gwarantują partnerzy projektu:
• Park Przemysłowy Łomża Sp. z o.o.,
• Politechnika Białostocka,
• Polsko Amerykańska Rada Współpracy Stowarzyszenie Na Rzecz Współpracy Polska USA w Zakresie Rozwoju Wymiany Gospodarczej Współpracy Naukowej i Rozwoju Technologii,
• Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju,
• Effective Sp. z o.o,
• Infini Seed Sp. z o.o.,
• Petrosoft.pl
• Kancelaria Radców Prawnych Iwaniuk, Rola-Pawłow sp. p
• Gogler Brzeziński, Suszko Sp.j.

Więcej informacji na temat rekrutacji na stronie www.parklomza.pl.