Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łomża

Zamknięcie ruchu na ul. Dwornej
ulica Dworna w Łomży
W związku z trwającą przebudową ulicy Dwornej, od środy 29 lipca br. planowane jest wyłączenie z ruchu jej odcinka od Alei Legionów do ul. Sadowej. Inwestycja jest realizowana przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

W związku z powyższym na dotychczas jednokierunkowych ulicach Krótkiej, Sadowej i Sienkiewicza ruch będzie odbywał się w obu kierunkach.

Zakończenie realizacji tego zadania planowane jest do końca listopada br. Jego koszt to prawie 7 mln zł.