Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łomża

Miejski Żłobek nr 3 w Łomży, mieszczący się w Przedszkolu Publicznym nr 14 przy ul. Kołłątaja 8, ogłasza nabór do projektu „Nowe miejsca opieki w Łomżyńskim Żłobku” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby zamieszkujące na terenie miasta Łomża:

- rodziców/opiekunów prawnych pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 – tym powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowywaniem dzieci (przebywających na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym)
- rodziców/opiekunów prawnych pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych/nieaktywnych zawodowo) planujących powrót na rynek pracy
- pracujących rodziców/opiekunów prawnych pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3
Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie w zakresie opieki żłobkowej nad dziećmi i bezpłatnego wyżywienia. W pierwszej kolejności zostaną przyjęte dzieci, które do 1 września ukończą 2 lata.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji znajduje się na stronie www.przedszkole14.lomza.pl/zlobek. Wypełniony formularz wraz z załącznikami należy złożyć w terminie 3-6.08.2020r w sekretariacie żłobka.

Projekt „Nowe miejsca opieki w Łomżyńskim Żłobku” jest współfinansowany ze środków RPOWP na lata 2014-2020
Beneficjent projektu: Miasto Łomża
Realizator projektu: Miejski Żłobek nr 3 w Łomży