Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łomża

Z dniem 25 lipca zakończy się 30-dniowy okres funkcjonowania miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na plaży przy moście Hubala nad rzeką Narew. Miasto czyni starania, aby w przyszłym roku zostało ono przekształcone w kąpielisko i było do dyspozycji mieszkańców przez całe wakacje.

Za tegoroczne bezpieczeństwo wypoczywających nad rzeką Narew odpowiada w tym roku Okręgowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w sferze turystyki i rekreacji, Miasto Łomża przekazało tej jednostce kwotę 100 000 zł na organizację i prowadzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz prewencyjne patrole wodne rzeki Narew w granicach administracyjnych miasta Łomży.

Wedle obowiązujących przepisów prawa takie miejsce jak plaża przy moście Hubala może funkcjonować na danym obszarze jedynie przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym (art. 39 ust. 1 ustawy Prawo wodne). Zmieni się to już być może w przyszłym roku, bo odpowiadając na potrzeby mieszkańców prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski zlecił przeprowadzenie analiz wymagań przepisów prawa i dokonanie szacunku niezbędnych nakładów inwestycyjnych w celu ustalenia czy są prawne, organizacyjne i techniczne możliwości, aby przekształcić miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli w kąpielisko spełniające wymogi stawiane przez obowiązującą ustawę Prawo wodne.

- Według naszych obliczeń przekształcenie miejsca przy moście Hubala w kąpielisko i jego prowadzenie kosztowałoby około 200 tysięcy – szacuje Tomasz Malinowski, prezes zarządu Okręgowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Łomży. Dodaje, że obecne miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli należy lekko przesunąć oraz wyposażyć teren w kontener sanitarny i doprowadzić do niego bieżącą wodę. Niezbędne będzie też wykonanie profilu wody. Ostateczną decyzję o tym czy kąpielisko spełnia wszelkie wymagania podejmuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Z dniem 25 lipca zakończy się okres 30-dniowy funkcjonowania miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, jednak do końca sierpnia ratownicy wciąż będą patrolowali rzekę Narew w godz. 11.00-19.00.