Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łomża

Nowy naczelnik od inwestycji
Lech Dobrowolski
Lech Dobrowolski zostanie nowym naczelnikiem Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Łomży. Zastąpi na tym stanowisku Krzysztofa Święckiego, który z końcem października zakończył ponad trzyletnią pracę w łomżyńskim Ratuszu. Nowy naczelnik swoje obowiązki zacznie pełnić na początku grudnia.

Lech Dobrowolski ma wykształcenie wyższe techniczne – inżynier budownictwa. Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, przynależy do Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w branży budowlanej m.in. jako kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego, koordynator ds. inwestycji czy też dyrektor spółki budowlanej.