Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łomża

Jednym z elementów „Rewitalizacji Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma” jest łąka kwietna. Przeznaczono na nią teren o powierzchni 4827 m2, wydzielony z części trawników. Tego typu miejsca mają pozytywny udział w ograniczaniu hałasu, zmniejszaniu występowania wysp ciepła i odpływu wód opadowych do kanalizacji. Pochłaniają także więcej smogu niż klasyczne trawniki. Wzmacniają ekosystem miasta, stając się równocześnie schronieniem dla wielu gatunków ptaków i roślin.

W skład łąki kwietnej w Parku Jana Pawła II wchodzą takie trawy jak: kostrzewa czerwona, kostrzewa owcza, życica trwała, wiechlina łąkowa oraz kwiaty lakowe: chaber bławatek, czarnuszka, dziewanna fioletowa, fiołek rogaty, firletka chalcedońska, krwawnica pospolity, krwawnik pospolity, len wielokwiatowy, lepnica wschodnia, lepnica szkarłatna, lewkonia długopłatowa, mak polny, nachyłek letni, niezapominajka, ostróżka wielokwiatowa, maczek kalifornijska, rezeda wonna, rumianek pospolity, smagliczka nadmorska, stokrotka, ubiorek, wielosił błękitny, złocień właściwy, złocień koronowy.

Warto również dodać, że w ramach realizacji tego projektu, rozpoczęła się już budowa fontanny, która powinna być gotowa do końca sierpnia. W trakcie badania i oceny są oferty, które wpłynęły w przetargu na budowę placów zabaw. Jeżeli uda wyłonić się wykonawców, to będą one gotowe w połowie września.

„Rewitalizacja Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży” realizowana jest w ramach działania 2.5. „Poprawa jakości środowiska miejskiego” oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.1000 Znaków do wykorzystania