Łomża i Dingolfing-Landau: 25 lat owocnej współpracy powiatów
Powiat Łomżyński i Powiat Dingolfing-Landau obchodzą jubileusz 25-lecia partnerstwa. To ćwierć wieku, które przyniosło wiele owocnych inicjatyw, wspierających wzajemny rozwój i budowanie przyjaźni. Obchody jubileuszu stały się okazją do refleksji nad przeszłością i planowania przyszłych projektów.

Ćwierć wieku współpracy międzypowiatowej: początki i rozwój

Współpraca między Powiatem Łomżyńskim a Powiatem Dingolfing-Landau rozpoczęła się 29 maja 1999 roku, kiedy starostowie Heinrich Trapp i Wojciech Kubrak podpisali wspólne oświadczenie o partnerstwie. Od tego czasu oba powiaty nieustannie dążyły do zacieśniania więzi, mimo trudności związanych z reformą administracyjną w Polsce.

Oba samorządy dostrzegły potencjał w międzynarodowej współpracy, która miała na celu przezwyciężanie uprzedzeń i trudnej historii oraz wspólny rozwój swoich Małych Ojczyzn. Wspólne inicjatywy obejmowały wizyty studyjne, wymiany młodzieży, przekazywanie sprzętu dla szpitali i straży pożarnych oraz udział w wydarzeniach kulturalnych.

Obchody jubileuszu: wspomnienia i odnowienie deklaracji

W tym roku, z okazji 25-lecia partnerstwa, delegacja z Powiatu Łomżyńskiego udała się do Niemiec, aby uczcić ten wyjątkowy jubileusz. W skład delegacji wchodzili przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Łomży, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz Urzędu Gminy Śniadowo.

Podczas uroczystej gali, która odbyła się przy dźwiękach lokalnej bawarskiej orkiestry, uczestnicy mieli okazję przypomnieć sobie minione ćwierćwiecze dzięki pokazowi zdjęć Heinricha Trappa, emerytowanego starosty Powiatu Dingolfing-Landau. Wspomnienia te były doskonałą okazją do refleksji nad dotychczasową współpracą i jej znaczeniem dla obu społeczności.

Ważnym momentem uroczystości było odnowienie deklaracji o partnerstwie przez obecnych starostów obu powiatów, Lecha Marka Szabłowskiego i Wernera Bumedera. Ta symboliczna chwila podkreśliła ciągłość i trwałość międzypowiatowych relacji.

Kulturalne i edukacyjne aspekty współpracy

W ramach obchodów jubileuszu, młodzież z Zespołu Pieśni i Tańca Łomża zaprezentowała się w ludowym repertuarze, zachwycając publiczność i podkreślając kulturalne bogactwo regionu. Występ ten był jednym z wielu przykładów, jak współpraca między powiatami przyczynia się do wymiany kulturalnej i wzajemnego zrozumienia.

Podczas trzydniowej wizyty w Niemczech, delegacja z Powiatu Łomżyńskiego miała również okazję zwiedzić szkołę zawodową w Dingolfing oraz plac budowy akademika powiatowego. Wizyta ta była okazją do wymiany doświadczeń, poznania nowoczesnych rozwiązań budowlanych oraz metod pozyskiwania funduszy. Dyskusje dotyczyły także kondycji współczesnego szkolnictwa zawodowego i wpływu migracji na procesy edukacyjne.

Podsumowanie i przyszłe perspektywy

Obchody 25-lecia partnerstwa były nie tylko okazją do świętowania, ale także do planowania przyszłych projektów. Oba powiaty wyraziły nadzieję na dalszą owocną współpracę, która przyniesie jeszcze więcej wspólnych inicjatyw i radości z osiągniętych celów. Jak mówi wspólne oświadczenie podpisane w 1999 roku, partnerstwo to ma służyć kształtowaniu stosunków przyjaźni w zjednoczonej Europie, porozumieniu mieszkańców oraz bezpośredniej wymianie doświadczeń między władzami i instytucjami obu powiatów.

Powiat Łomżyński i Powiat Dingolfing-Landau z dumą spoglądają na swoje dotychczasowe osiągnięcia i z optymizmem patrzą w przyszłość, wierząc, że kolejne lata przyniosą jeszcze więcej sukcesów i umocnią łączące ich więzi.


Na podstawie: Powiat Łomżyński