UM Łomża: 15 mln zł na podwyżki dla nauczycieli od marca
Znacząca poprawa warunków pracy nauczycieli w Łomży już niebawem. W nadchodzącym miesiącu, dzięki inicjatywie prezydenta Mariusza Chrzanowskiego, nauczyciele odczują na swoich kontach oczekiwane podwyżki. To krok ku docenieniu ich trudu i zaangażowania w kształcenie przyszłych pokoleń.
  1. Prezydent Mariusz Chrzanowski przedstawił na lutowej sesji Rady Miejskiej propozycję zwiększenia budżetu miasta o 15 mln zł na wynagrodzenia nauczycieli.
  2. Podwyżki są możliwe dzięki dodatkowym środkom z subwencji oświatowej, zwiększonej przez Ministra Finansów.
  3. Nauczyciele początkujący mogą spodziewać się wzrostu wynagrodzenia o 33%, natomiast nauczyciele mianowani i dyplomowani otrzymają 30% więcej.
  4. Rozporządzenie Ministra Edukacji określające minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli umożliwia wypłatę podwyżek z wyrównaniem od stycznia.
  5. Przyjęcie propozycji prezydenta umożliwi rozdysponowanie środków finansowych do szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych w Łomży.

Zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli to jak promień słońca w zimowy dzień - przynosi ciepło i nadzieję na lepsze jutro. Inwestycja w edukację jest inwestycją w przyszłość, a nauczyciele są jej fundamentem. Większe pensje nie tylko poprawią ich warunki życiowe, ale także zmotywują do dalszego rozwijania profesjonalizmu i pasji do nauczania. Mariusz Chrzanowski, prezydent miasta, podkreśla, że jest to krok w kierunku docenienia ciężkiej pracy nauczycieli i ich nieocenionego wkładu w rozwój młodych umysłów.

Podwyżki wynagrodzeń nauczycieli są efektem zwiększonej subwencji oświatowej od Ministra Finansów. Dzięki tym dodatkowym środkom, nauczyciele początkujący zobaczą wzrost swoich pensji o 33%, a ci z dłuższym stażem i wyższymi kwalifikacjami - o 30%. To znaczące zwiększenie, które ma na celu nie tylko poprawę warunków pracy, ale i podniesienie prestiżu zawodu nauczyciela.

Decyzja o podwyżkach jest możliwa dzięki rozporządzeniu Ministra Edukacji, które określa minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli. To właśnie to rozporządzenie stanowi solidną podstawę dla organów prowadzących szkoły do realizacji tych zaplanowanych podwyżek. Wypłata z wyrównaniem od stycznia staje się realna i daje nauczycielom powody do zadowolenia.

Prezydent Łomży, Mariusz Chrzanowski, przedstawił Radzie Miejskiej propozycję, która po przyjęciu umożliwi rozdysponowanie środków finansowych do szkół, przedszkoli, i innych placówek oświatowych. To właśnie te środki pozwolą na konkretyzację podwyżek i sprawią, że marzec będzie dla nauczycieli miesiącem oczekiwanej zmiany.


Według informacji z: UM Łomża