Łomża może aplikować o miliony. Nowa perspektywa przed miastem
Przejdź do fotogalerii
Moment podpisania porozumienia w Urzędzie Miejskim w Łomży
Miasto Łomża, Gmina Łomża, Gmina Nowogród oraz Gmina Piątnica, przyjęły Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Dzięki temu samorządy mogą ubiegać się wsparcie finansowe z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, jak również z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej. Na cały obszar to kwota prawie 197,5 mln zł, w tym dla Miasto Łomża ponad 135 mln zł.

Strategia została pozytywnie zaopiniowana przez samorządowców: prezydenta Miasta Łomża Mariusza Chrzanowskiego, wójta Gminy Łomża Piotra Kłysa i wójta Gmina Piątnica Artura Wierzbowskiego oraz burmistrza Nowogrodu Grzegorza Palkę. Na ostatniej zaś sesji poprzez podjęcie uchwały przyjęła ją Rada Miejska Łomży.

- Udało nam się nawiązać nić porozumienia z sąsiednimi gminami i dojść do konsensusu, wypracować wspólny schemat działania z perspektywą tego, że możemy pozyskać ogromne środki do naszego subregionu – podkreślał na sesji prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.

Dokument dotyczy rozwoju gospodarczego i podniesienia jakości życia mieszkańców. Koncentruje się na dostępności komunikacyjnej – w tym transporcie publicznym, ochronie środowiska i dostosowaniu do zmian klimatu oraz aspektach społecznych – opiece przedszkolnej, edukacji, kulturze i integracji.

Strategia ZIT będzie także stanowić podstawę do ubiegania się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Tych na cały obszar przypada prawie 197,5 mln zł, w tym dla Miasta Łomża ponad 135 mln zł. Aby tak się stało musi jeszcze zostać pozytywne zaopiniowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Fot. Łukasz Czech