Przedświąteczne konkursy dla dzieci
Przejdź do fotogalerii
Prezydent Łomży zaprasza do udziału w konkursach na list do Świętego Mikołaja oraz na najładniejszą bombkę choinkową. Pierwszy jest dedykowany dzieciom w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym (klasy I-III) z terenu miasta Łomży. Drugi jest adresowany także do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Zgłoszenia przyjmowane są do 4 grudnia 2023 r.

„List do Świętego Mikołaja”
Celem konkursu jest promowanie przedsięwzięć miejskich, rozwijanie talentów artystycznych najmłodszych oraz pielęgnacja świątecznej tradycji pisania listów do Świętego Mikołaja. Jest on adresowany do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Łomży, którzy mogą brać w nim udział za wiedzą i pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Autorzy prac rywalizować będą w dwóch kategoriach wiekowych: przedszkola oraz szkoły podstawowe (klasy I – III).
Zgłoszenie do konkursu odbywa się poprzez dostarczenie pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką lub w formie literacko-plastycznej wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia do Wydziału Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miejskiego (ul. Farna 1, 18-400 Łomża). Przedszkolaki tworzą listy w formie pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką. Natomiast uczniowie klas I-III szkół podstawowych przygotowują listy wykorzystując formę plastyczną lub literacko-plastyczną.
Ogłoszenie wyników planowane jest w dniach 11-15 grudnia 2023 r. Zwycięzcy konkursu oraz osoby wyróżnione otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Miejski w Łomży. Szczegółowy regulamin oraz karta zgłoszenia znajdują się w załącznikach do pobrania.

„Najładniejsza bombka choinkowa”
Celem konkursu jest promowanie przedsięwzięć miejskich, rozwijanie talentów artystycznych dzieci i młodzieży oraz pielęgnacja tradycji bożonarodzeniowych. Jest on adresowany do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Łomży, którzy mogą wziąć w nim udział za wiedzą i pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Autorzy prac rywalizować będą w trzech kategoriach wiekowych: przedszkola, szkoły podstawowe klasy I – III, szkoły podstawowe klasy IV – VIII.
Zgłoszenia prac do konkursu dokonują nauczyciele szkół i przedszkoli. Należy je dostarczyć osobiście do Wydziału Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łomży (ul. Farna 1, 18-400 Łomża). Każde zgłoszenie powinno zawierać: indywidualnie wykonaną przez uczestnika pracę posiadającą umieszczoną na niej informację zawierającą: imię i nazwisko autora, nazwę i numer szkoły lub przedszkola, telefon kontaktowy do rodzica bądź opiekuna prawnego (informacje te powinny zostać umieszczone na pracach konkursowych w sposób trwały uniemożliwiający ich przypadkowe usunięcie); kartę zgłoszeniową zawierającą: imię i nazwisko oraz wiek uczestnika, adres zamieszkania, telefon kontaktowy do rodzica bądź opiekuna prawnego; podpisaną przez rodzica bądź opiekuna prawnego zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika stanowiącą Załącznik nr 1 do Karty Zgłoszeniowej.
Ogłoszenie wyników planowane jest 14 grudnia 2023 r. Zwycięzcy konkursu oraz osoby wyróżnione otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Miejski w Łomży. Szczegółowy regulamin oraz karta zgłoszenia znajdują się w załącznikach do pobrania.

Załączniki

  1. Regulamin konkursu "List do Świętego Mikołaja"
  2. karta zgłoszenia do konkursu "List do Świętego Mikołaja"
  3. Regulamin konkursu "Najładniejsza bombka choinkowa"
  4. karta zgłoszenia do konkursu "Najładniejsza bombka choinkowa"