W piątek 31 marca br., w związku z zaplanowanymi przez Centralny Ośrodek Informatyki i Kancelarię Prezesa Rady Ministrów pracami serwisowymi w Systemie Rejestrów Państwowych, nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych. Oznacza to, że tego dnia wnioski o wydanie dowodu osobistego i wnioski o nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy będą przyjmowane tylko do godz. 13:00.

Za wynikające z tego tytułu utrudnienia przepraszamy.