Będą dodatkowe środki na salę sportową SP 5
Przejdź do fotogalerii
Zarząd Województwa Podlaskiego zatwierdził wniosek Prezydenta Miasta Łomża i wystąpił o przyznanie dotacji z budżetu województwa w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmą wojewódzcy radni podczas głosowania na najbliższym posiedzeniu sejmiku w poniedziałek, 27 marca.

– Chcemy, aby baza sportowa w naszym regionie sięgała europejskich standardów, stąd sukcesywna pomoc przy realizacji takich inwestycji. Sport jest ważny i warto uczynić go częścią życia, zwłaszcza na wczesnym jego etapie, a do tego niezbędna jest porządna, ogólnodostępna infrastruktura – przekazuje wicemarszałek Marek Olbryś dodając, że dofinansowanie z budżetu województwa wyniesie 1,5 mln zł.

- Dotychczas na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej nr 5 o salę sportową pozyskaliśmy ponad 3,9 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 1 mln zł z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów, 647 tys. zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz 475 tys. z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Kolejne wsparcie w wysokości 1,5 mln zł powoduje, że wkład środków własnych z budżetu miasta na tę inwestycję zmniejszy się - informuje prezydent Mariusz Chrzanowski.

W ramach przedsięwzięcia powstanie całkiem nowy obiekt, a istniejąca sala zostanie rozbudowana i uzupełniona o windę zewnętrzną. Sala sportowa ma zapewnić zajęcia jednocześnie trzem grupom poprzez podział sali kotarami na 3 odrębne boiska. Zaprojektowano na niej trybunę dla 200 osób z możliwością organizowania imprez i zawodów sportowych. W ramach zadania wykonana ma zostać ponadto siłownia oraz 3 sale do ćwiczeń – 2 sale gimnastyki korekcyjnej oraz sala taneczna. W budynku znajdować się będą także szatnie dla uczniów całej szkoły. Powstaną także miejsca parkingowe.

W lutym 2023 roku wyłoniona w przetargu firma z Przasnysza po ponad rocznych pracach zeszła z placu budowy. Przedsiębiorca został zobowiązany do przedstawienia dokładnej inwentaryzacji wykonanych robót, właściwego zabezpieczenia placu budowy i terenu przyległego. Samorząd będzie musiał ogłosić kolejny przetarg na dokończenie prac, a od dotychczasowego wykonawcy będzie dochodził odszkodowania z tytułu zerwania umowy.