Zmarł radny Jan Olszewski
Przejdź do fotogalerii
Jan Olszewski
W czwartek 9 marca 2023 r. zmarł radny Jan Olszewski. W Radzie Miejskiej Łomży zasiadał w latach 2014-2018 i od początku obecnej kadencji. Pełnił w niej funkcję m.in. przewodniczącego Rady Miejskiej (2018-2019), Komisji Gospodarki Komunalnej (2016-2017), Komisji Gospodarki Komunalnej i Rozwoju (2017-2018). Miał 74 lata.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim Zmarłego składa prezydent Mariusz Chrzanowski wraz ze współpracownikami z Urzędu Miejskiego w Łomży.