Przejdź do fotogalerii
W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Parku Przemysłowym Łomża odbyło się spotkanie, którego celem było promowanie oraz przybliżenie idei przedsiębiorczości wśród młodych osób, dlatego też uczestnikami tego wydarzenia byli młodzi przedsiębiorcy , studenci i uczniowie ZSEiO nr 6 w Łomży.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to największy globalny projekt promujący świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. Jest to cykliczne wydarzenie, które co roku organizuje Park Przemysłowy Łomża. Moderatorem spotkania był prezes zarządu PPŁ, Andrzej Kiełczewski.

Seminarium rozpoczął dr Dariusz Perło, prorektor ds. Dydaktyki i Spraw Studenckich ANS w Łomży, który w swoim wystąpieniu omówił znaczenie liderów w firmie.

Kolejnym prelegentem był prezes zarządu spółki NEAM, Janusz Korsan – inkubowanej w Parku Przemysłowym Łomża w ramach projektu Platformy Startowe Hub of Talents 2. Spółka NEAM zajmuje się tworzeniem aplikacji przemysłowych "szytych według potrzeb klienta". Swoją działalnością obejmuje rynek polski, europejski, a od niedawna amerykański. Podczas prezentacji została przedstawiona między innymi kwestia szeroko pojętego „freelancingu”. Freelancer (z angielskiego wolny strzelec) jest to osoba która wykonuje dla zleceniodawcy wyznaczone przez niego zadania na podstawie umowy innej niż umowa o pracę. Jest to branża, która dzięki popularności internetu zyskuje z roku na rok co raz więcej zwolenników. Prelegent przybliżył przede wszystkim praktyczne aspekty prowadzenia i rozwoju własnego biznesu.

Na zakończenie seminarium wystąpiła dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, Anna Daszuta-Zalewska. Tematem przewodnim wykładu było zagadnienie pt. "Startupem być?".

- W tych aspektach bardzo ważna jest wewnętrzna motywacja, gotowość na poświęcenie i ryzyko, w tym także akceptacja czarnego scenariusza. Założyciel firmy, oprócz oczywiście korzyści finansowych, może liczyć na nowe kontakty biznesowe, ogromne doświadczenie w różnych obszarach funkcjonowania firmy oraz ma możliwość przede wszystkim odkrywać obszary, w których praca daje największą satysfakcję – przybliżała zgromadzonym typy osób najlepiej nadające się na założycieli startupów oraz jak przygotować się do założenia startupu w przyszłości.

Park Przemysłowy Łomża oraz Białostocki Park Naukowo-Technologiczny zapraszają wszystkich zainteresowanych do współpracy w ramach projektu Platformy Startowe "Hub of Talents 2". Więcej szczegółów dostępnych na stronie www.parklomza.pl.

Zarząd spółki PPŁ składa podziękowania Annie Daszucie-Zalewskiej - Dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, dr Dariuszowi Perło - prorektorowi ds. Dydaktyki i Spraw Studenckich ANS w Łomży, Januszowi Korsanowi - Prezesowi Zarządu NEAM Sp. z o.o. i Pawłowi Drożyner owi - dyrektorowi ZSEiO nr 6 w Łomży za pomoc w organizacji tego projektu.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości organizowany jest od 2008 roku, obecnie w 170 krajach. Ogólnopolskim koordynatorem wydarzenia jest Fundacja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

Tekst i fot. PPŁ