Zmiany klimatu widoczne są na całym świecie, globalny wzrost temperatur nie tylko wpływa na topnienie lodowców, ale również kształtuje nasze otoczenie. Czy mieszkańcy Łomży mają się czego obawiać? Zapraszamy do udziału w specjalnym quizie, który utrwala wiedzę na temat klimatu oraz pozwala zgłaszać zaobserwowane problemy z nim związane.

Coraz częściej odnotowuje się długie okresy suszy, rekordy temperatur i gwałtowne zjawiska pogodowe. Fale upałów, lokalne trąby powietrzne oraz łagodne zimy to dowody na zmieniający się lokalny klimat. Dla Łomży prognozowana średnia roczna temperatura w najbliższych latach będzie wzrastać. Wynikiem tego będzie wzrost liczby dni upalnych (z temperaturą maksymalną powyżej 25 st. C), wzrost rocznej sumy opadów oraz spadek liczby dni z pokrywą śnieżną.

Zmiany te bezpośrednio przełożą się na nasze zdrowie oraz samopoczucie. Szczególnie dotkliwe mogą być upały dla dzieci, seniorów czy też osób schorowanych (np. choroby układu krążenia). Prowadzić to będzie do dodatkowego obciążenia służby zdrowia, które odczują wszyscy mieszkańcy.

Naprzeciw transformacji klimatu wychodzą władze miasta, które opracowują miejski plan adaptacji. Dokument mający na celu przygotowanie się do tych przemian oraz niwelowanie ich negatywnych skutków jest pewnym drogowskazem, w którą stronę należy podążać wraz z trendem globalnym. Wdrożenie MPA może realnie zmienić codzienność mieszkańców miasta. Zmodernizowanie systemów ochrony przeciwpowodziowej, efektywne schematy gospodarowania zasobami wodnymi czy rozwój systemów informowania i ostrzegania przed zagrożeniami, estetyczne zmiany w infrastrukturze miejskiej i na terenach zielonych, obniżenie ryzyka termicznego, poprawa warunków mieszkaniowych i inwestycyjnych za sprawą planów zagospodarowania przestrzeni miejskiej – to wszystko może wpłynąć na komfort życia w mieście i ograniczenie skutków zmian klimatu. Dodatkowo dokument ułatwi pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizacje inwestycji, które pomogą przystosować Łomżę do nadchodzących lat.

Link do quizu: https://www.interankiety.pl/f/Jrbpg3QG - jest on dostępny dla mieszkańców do 12 sierpnia br.