W związku z prowadzonymi inwestycjami drogowymi w najbliższych dniach należy spodziewać się utrudnień w ruchu na ul. Wojska Polskiego oraz drogach w rejonie ul. Księcia Stanisława i Zawadzkiej.

Zgodnie z informacją przekazaną przez wykonawcę, w dniach od 26 do 30 lipca 2022 r. utrudnienia w ruchu wystąpią na odcinku ulicy Wojska Polskiego w Łomży od ul. Polnej do ul. Piwnej. Będą one spowodowane usuwaniem zastoiska wody na wysokości wlotu ulicy Piwnej i wlotu ulicy Nowoprojektowanej oraz regulacją włazów studni kanalizacji deszczowej.

Natomiast od dnia 28 lipca 2022 r. wykonawca planuje rozpoczęcie robót bitumicznych na zadaniu pn. "Budowa dróg gminnych w Łomży w rejonie ulic Ks. Stanisława i Zawadzkiej". Prace potrwają kilka dni i będą wiązały się z utrudnieniami w dojeździe do budynków mieszkalnych wielorodzinnych.