Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Łomża

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
Przejdź do fotogalerii
3 grudnia obchodzimy ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Celem święta jest promowanie praw osób z niepełnosprawnością oraz uświadomienie społeczeństwu problemów z jakimi osoby te borykają się każdego dnia.

Niwelowanie barier architektonicznych czy tworzenie aplikacji i stron internetowych przyjaznych niepełnosprawnym to najbardziej zauważalne elementy kruszenia muru dzielącego świat osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Jest jednak jeszcze drugi mur, druga granica dzieląca oba światy. To granica mentalna, psychospołeczna, o wiele trudniejsza do przełamania.

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych przypomina jak ważna jest walka z kłamliwymi stereotypami na temat niepełnosprawności, bowiem stygmatyzacja osób chorych i niepełnosprawnych wynikająca najczęściej z niewiedzy i podświadomych lęków utrudnia integrację tych osób, marginalizuje ich społecznie. Święto uświadamia także jak cienka jest granica między pełnosprawnością, a jej brakiem.

- Pamiętajmy, że każdy może zostać osobą niepełnosprawną – zauważa Jarosław Kaja, przewodniczący Łomżyńskiej Rady do spraw Osób z Niepełnosprawnościami. - Traktujmy niepełnosprawnych jak osoby zdrowe. Brak kończyny czy utrata wzroku nie jest końcem świata. Aktywizujmy ich zawodowo i społecznie aby mogli w pełni funkcjonować w społeczeństwie. Nie zapominajmy przy tym jednak o osobach niepełnosprawnych intelektualnie, których należy wspierać w szczególności – dodaje.

W krajach wysoko rozwiniętych osoby z różnymi niepełnosprawnościami stanowią ponad 15% ogółu społeczeństwa. Ich praw bronią liczne stowarzyszenia, rady i organizacje. Nie inaczej jest w Łomży, w której inspirowaniem przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami zajmuje się m.in. Łomżyńska Społeczna Rada do spraw Osób z Niepełnosprawnością. Powołana została zarządzeniem Prezydenta Łomży z dnia 25 września 2015 r. i ma charakter konsultacyjny oraz doradczy. Zabiera głos w ważnych kwestiach dotyczących osób z niepełnosprawnością, a także zajmuje się organizacją wydarzeń mających na celu integrację tego środowiska.

- Wzorem lat ubiegłych chcemy zorganizować w przyszłym roku kolejną edycję pikniku dla osób z niepełnosprawnością – przekazał na zakończenie Kaja.

Wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, ich rodzinom, przyjaciołom, opiekunom oraz osobom, które swoimi codziennymi działaniami wspierają osoby niepełnosprawne życzymy pomyślności, odwagi i sukcesów w staraniach do zwiększenia niezależności i poprawy jakości życia.

Tekst: Krzysztof Fabiszewski